Zostań partnerem Karty Krakowskiej, bądź widoczny w mieście!

Karta Krakowska zrewolucjonizowała krakowski rynek usług. Jej posiadacze mogą liczyć nie tylko na tańsze bilety w komunikacji miejskiej, lecz także na zniżki u coraz liczniejszych parterów programu, którzy również korzystają na współpracy z magistratem.

Korzyści wynikające z bycia partnerem programu trudno policzyć, zmierzyć i ująć w tabeli, bo oprócz stricte materialnego podłoża mają wpływ na długofalowe relacje z klientami. W tym przypadku sięgamy głębiej, do zagadnień public relations, marketingu czy psychologii biznesu.

Relacje biznesowe

Miejski program współpracy z partnerami biznesowymi można traktować jako pewne narzędzie marketingowe pozwalające na budowanie i utrwalanie długoterminowych relacji z klientami.

Przystąpienie do programu partnerskiego oznacza dla przedsiębiorców otwarcie nowego kanału komunikacyjnego w ich relacji z klientami. Firmy, które zdecydują się na współpracę z magistratem mają możliwość korzystania z rozpoznawalnego już logo „Tu honorujemy Kartę Krakowską”, ich ofertę można znaleźć też na stronie internetowej poświęconej Karcie.

Dzięki partnerstwu przedsiębiorcy zwiększają rozpoznawalność własnych usług, ale też lepiej integrują się z mieszkańcami, którzy coraz częściej stawiają na wpieranie lokalnego biznesu.

Jak zostać partnerem?

Aby zostać partnerem Karty Krakowskiej należy wypełnić wniosek, który znaleźć można na stronie www.kk.krakow.pl. Można to zrobić na dwa sposoby: drogą elektroniczną lub tradycyjną, papierową.

Wypełniony elektroniczny wniosek należy przesłać na adres sz.umk@um.krakow.pl, lub po wydrukowaniu złożyć go w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24.
We wniosku należy podać nazwę firmy, jej formę prawną oraz NIP. Wypełnić należy również pola z adresem osoby składającej wniosek oraz dane kontaktowe.

Niezwykle istotne jest wypełnienie rubryki z ofertą, którą ubiegający się o przystąpienie do programu partnerskiego proponuje beneficjentom Karty Krakowskiej.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa kontaktuje się z potencjalnym partnerem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków oferty i zawarcia porozumienia.

Zobacz także