Zostań strażnikiem miejskim. Nabór tylko do końca miesiąca

Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzi nabór na strażników miejskich. Do obsadzenia jest 35 etatów. Oferty można składać jeszcze tylko do piątku, 1 marca do godziny 12.00 w siedzibie SMMK przy ulicy Dobrego Pasterza 116.

Wymogi formalne dla przyszłych strażników to obywatelstwo polskie, ukończony 21 rok życia, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata można otrzymać w siedzibie SMMK przy ulicy Dobrego Pasterza 116.

Chętni do pracy muszą posiadać wiedzę teoretyczną oraz znać zagadnienia związane z działalnością straży. Postępowanie karne, prawo administracyjne, zasady działania samorządu terytorialnego – to pojęcia, których znajomość jest niezbędna w profesjonalnym pełnieniu służby na rzecz społeczności lokalnej Krakowa. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu psychologicznym.

Najnowsze

Co w Krakowie