ZZM wyłoni wykonawcę parku przy Karmelickiej bez przetargu?

Zarząd Zieleni Miejskiej szuka wykonawcy budowy parku przy Karmelickiej.  Urzędnicy postanowili wyłonić wykonawcę prac w trybie zamówienia z „wolnej ręki”, czyli bez klasycznego przetargu.  Obecnie trwają rozmowy z podmiotem wskazanym przez ZZM – jest to spółka Krisbud z Trzebini. Krisbud  jest odpowiedzialny za kilka inwestycji w Krakowie m.in. za przebudowę  zabytkowego parku Bednarskiego. Budowa parku przy Karmelickiej ma kosztować ponad 8,3 mln złotych.

Do tej pory zakończono prace wyburzeniowe prowadzone w ramach pierwszego etapu budowy parku, obejmującego rekultywację terenu. Trwa drugi etap inwestycji polegający na remoncie konserwatorskim  muru od strony ul. Kochanowskiego, gdzie powstanie dodatkowe wejście do parku. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpocznie się trzeci etap czyli budowa samego parku. ZZM szacuje, że ten etap rozpocznie się w listopadzie. 

Budowa parku przy ul. Karmelickiej to jedno ze zwycięskich zadań wybranych przez krakowian w budżecie obywatelskim w 2019 r. Konsultacje społeczne dotyczące projektu odbyły się w kwietniu 2020 r. Na terenie, na którym powstaje park, w XIX w. znajdował się plac apelowy przy koszarach austriackich. Ten rejon objęty jest opieką Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZZM prowadzi negocjacje z potencjalnym wykonawca, który zgodnie z przyjętym harmonogramem, w listopadzie rozpocznie budowę parku przy ulicy Karmelickiej. Urzędnicy do wykonania prac budowlanych zaprosili wybraną przez siebie firmę, z którą rozpoczęli negocjacje w trybie zamówienia z tzw. „wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Elementami negocjacyjnymi zamówienia z wolnej ręki może być cena, termin realizacji, sposób wykonania świadczenia, warunki płatności ( płatność jednorazowa, cykliczna), zasady dotyczące warunków rękojmi czy gwarancji.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

Jak informował ZZM , zastosowanie takie trybu podyktowane jest chęcią ukończenia budowy parku przed lipcem 2023 roku. Urzędnicy podkreślają , że termin lipcowy jest jak najbardziej realny w przypadku rozpoczęcia prac jak najszybciej. 

Zamówienia z wolnej ręki stosuje się w przypadku wystąpienia „pilnej potrzeby”. Zgodnie z orzecznictwem, zamawiający może zrezygnować z przetargu w przypadku gdy zagrożony jest jakiś interes np. w przypadku ochrony zdrowia i życia, majątku lub występowania zagrożenie dla środowiska. 

Negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest w zgodnej opinii specjalistów od zamówień publicznych, trybem zdecydowanie najmniej konkurencyjnym, co wynika bezpośrednio z jego formuły, gdzie zamawiający negocjuje warunki umowy z jednym wybranym przez siebie wykonawcą. Z uwagi na najmniej konkurencyjny istnieją ścisłe    przesłanki zastosowania tego trybu, które obligują zamawiającego do  wskazania konkretnej przesłanki zastosowania tego sposobu wyboru wykonawcy.. 

Czy takie przesłanki wystąpiły w przypadku tej inwestycji? Dlaczego zdecydowano się na negocjacje z wolnej ręki zamiast dużo bardziej konkurencyjnego przetargu? Czy zakończenie inwestycji w lipcu wiąże się z rozliczeniem np. dotacji czy jest tylko datą umowną?   

O to zapytaliśmy urzędników z ZZM. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zaraz ją opublikujemy.

(Jarek Strzeboński)

 

 

 

 

 

 

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie