Marcin Jędrychowski oficjalnie dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego

fot. su.krakow.pl


Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację Marcina Jędrychowskiego na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzeniu postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 6 lutego. Kadencja nowego dyrektora rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 lutego 2025r.

Jakość, bezpieczeństwo i dostępność – to trzy fundamentalne elementy, które mają cechować zarządzany przez Marcina Jędrychowskiego Szpital Uniwersytecki. Jak przekonuje, najważniejszym zadaniem, które przed nim stoi, będzie fachowe przeniesienie większości szpitalnych oddziałów do nowej siedziby w Krakowie-Prokocimiu.

Marcin Jędrychowski

– To jedno z największych zagrożeń dla bieżącego funkcjonowania jednostki. Stanowi jedyną szansę na dokonanie optymalizacji zasobów będących w jej posiadaniu oraz na ułożenie struktury organizacyjnej w sposób dostosowany do wymogów współczesnej medycyny. Sukces tego przedsięwzięcia jest uzależniony od szeregu czynników. Mam tu na myśli sprawną realizację i rozliczenie projektu wyposażenia nowej siedziby, pozyskanie brakującego finansowania tej inwestycji poprzez sprzedaż nieruchomości przy Kopernika, a także przygotowanie zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej, której celem będzie dotarcie do jak najszerszej grupy pacjentów – mówi Marcin Jędrychowski.

Jednym z pierwszych zadań stojących przed nowym dyrektorem będzie również wdrożenie planu medycznego dla jednostek, które pozostaną w obrębie ul. Kopernika. Kolejnym wyzwaniem, zasługującym na szczególne zaakcentowanie, będzie innowacyjność, która wg Marcina Jędrychowskiego powinna przejawiać się we wdrażaniu unikalnych technologii oraz integracji obszarów szpitalnych za pomocą specjalnie dedykowanych systemów informatycznych. W planach jest m.in. stworzenie 2 nowoczesnych centrów referencyjno-szkoleniowych we współpracy z firmami Transenterix i Olympus.

Marcin Jędrychowski przewiduje również rozszerzenie dotychczasowej oferty w zakresie szkoleń medycznych w oparciu o potencjał Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Zakładu Dydaktyki Medycznej, dalszą informatyzację placówki czy rozwój e-usług dla pacjentów i kontrahentów zewnętrznych. Przeprowadzka do Prokocimia będzie także szansą na zwiększenie współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym poprzez zoptymalizowanie wykorzystania zasobów i zredukowanie ponoszonych kosztów. Służyć ma temu powołanie Uniwersyteckiego Centrum Radioterapii oraz stworzenie wspólnych laboratoriów i kuchni.

– Należy jeszcze wspomnieć o nieco bardziej odległym przedsięwzięciu, które jednak nieodzownie łączy się z moją wizją zarządzania szpitalem, by wszystkie jego jednostki były w Prokocimiu. Przyjętą obecnie koncepcję jego funkcjonowania w dwóch lokalizacjach, głównie z uwagi na koszty takiego rozwiązania oraz rosnące problemy logistyczne, traktuję wyłącznie w kategoriach przejściowych. Wstępne analizy wykonane dla terenów w tej części miasta potwierdzają taką możliwość – dodaje.

Marcin Jędrychowski jest specjalistą z zakresu zarządzania i rachunkowości, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2016 piastował stanowisko zastępcy kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W tym czasie brał też aktywny udział w pracach wielu komisji uniwersyteckich, w tym Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów oraz Rektorskiej Komisji ds. realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala UJ CM Kraków-Prokocim”. W 2016 r. objął funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. inwestycji „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. W kwietniu ub. r. objął funkcję p.o. dyrektora SU.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego początki sięgają 1788 roku, to obecnie wiodący w skali kraju wielospecjalistyczny ośrodek medyczny o bogatych tradycjach. Jego renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy cechujących się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności praktycznych.

Obecnie trwa budowa nowej siedziby SU, która powstaje na 15-hektarowej działce w Krakowie-Prokocimiu. Olbrzymi kompleks 13 budynków będzie gotowy w kwietniu tego roku. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci rok później. Znajdą się w nim 24 sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, ponad 30 przychodni, część administracyjna, a także zaplecze dydaktyczne dla studentów UJ CM.

Zobacz także