AGH rozbudowuje centralną części kampusu (WIZUALIZACJE)

W samym sercu kampusu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  powstanie  siedziba m.in. sektora IT związana z zarządzaniem systemami informatycznymi wspomagającymi obsługę AGH oraz rozwojem usług informatycznych. W nowym obiekcie realizowane będą działania z obszarów sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, technologii bezpieczeństwa oraz działalności krakowskiego akceleratora DIANA i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.

Nowy budynek będzie posiadał pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Na kondygnacji -1 zaprojektowano m.in. pomieszczenia techniczne, dodatkowe transformatory czy agregat prądotwórczy. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano pomieszczenia pod usługi gastronomiczne, pomieszczenia Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, sale wielofunkcyjne, laboratoria sztucznej inteligencji oraz pomieszczenia do pracy Sektora IT.

–  W nowym miejscu planujemy udostępnić przestrzeń dla działalności z obszarów dla nas strategicznych tj. sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie. – AGH jako jeden z liderów kształcenia w zakresie informatyki będzie w ten sposób mogła rozwijać kierunki związane z zastosowaniem informatyki i sztucznej inteligencji w rozwoju technologii, świadczenia usług i zarządzaniu nimi – dodaje Rektor AGH.

Istotnym obszarem, który będzie mógł być rozwijany w nowym budynku będą projekty związane z bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem państwa i obronnością. Swoją siedzibę w budynku znajdzie m.in. Krakow DIANA Accelerator, tworzony wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i realizujący zadania na rzecz rozwoju technologii o podwójnym zastosowaniu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

– Rozbudowa centralnej części kompleksu budynków jest kluczowa dla stworzenia odpowiedniego ekosystemu, który wesprze innowacyjne badania, praktyczne szkolenia i integrację z sektorem przemysłowym. Stworzy tym samym synergię między rozwojem sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i usług informatycznych, tworząc kompleksowe środowisko naukowe, które sprzyjać będzie innowacjom, badaniom, praktycznej nauce oraz dynamicznej działalności studenckiej – wyjaśnia prof. J. Lis.

Umowę na wykonanie robót budowlanych AGH zawarła 11 lipca 2024 roku z firmą NDI S.A. Dwuletni termin realizacji obejmuje m.in. prace przygotowawcze oraz organizację zaplecza budowy na stosunkowo niewielkim, dostępnym terenie.

Prace przygotowawcze będą polegały przede wszystkim na wykonaniu tymczasowego zasilania istniejących i sąsiadujących bezpośrednio budynków. W zakresie robót budowlanych zleconych NDI S.A. jest także budowa obiektu, wykonanie niezbędnych instalacji, zagospodarowanie terenu, montaż agregatu prądotwórczego, zabudowa serwerowni, a także wykonanie instalacji fotowoltaiki.

Na budowę dwóch budynków, wchodzących w skład modernizowanego kompleksu, przeznaczono do tej pory ok. 71 mln zł z czego 7 mln zł to środki
z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szacunkowy koszt budowy i wyposażenia całego kompleksu to około 165 mln zł, a jego ostateczne zakończenie planowane jest w roku 2027.

 

Najnowsze

Co w Krakowie