Akcje spółki po śmierci inwestora

Czasem w życiu człowieka nadchodzi taki moment, iż opuszcza nas świat z różnych przyczyn. Czasem ten człowiek mógł być aktywnym inwestorem i pozostawił po sobie nie tylko środki na koncie maklerskim, ale i zakupione papiery wartościowe. Co dalej?

Akcje po śmierci

Akcje spółek są prawej majątkowym, a więc wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu – zarówno według sporządzonego testamentu, jak i przy jego braku na zasadach ogólnych ujętych w kodeksie cywilnym.

Wszystko rozbija się głównie o to, czy inwestor miał spisany testament, czy nie. Jeżeli nie, główną kwestią jest ustalenie potencjalnego kręgu spadkobierców. Robi się to o tyle kłopotliwe, gdy spadkobierca nie miał dzieci, więc postępowanie spadkowe może dotyczyć dalekich krewnych.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się w formie sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia u notariusza – jednak tylko w obecności wszystkich spadkobierców lub w przypadku postępowania sądowego. Później jeszcze dochodzą kwestie podziału spadku – umowny między uczestnikami lub sądowy w przypadku braku porozumienia.

Akcje imienne i zdematerializowane

Jeżeli chodzi o zmianę właściciela akcji imiennych, spadkobiercy muszą udokumentować danej spółce sposób, w jaki weszli w posiadanie akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych, niezbędne informacje o zdobyciu papierów musi otrzymać podmiot prowadzący ewidencję tych akcji (dom maklerski, bank czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).

Warto więc, by to inwestor zawczasu dokonał skrupulatnej sukcesji swojego majątku na wypadek pożegnania się ze światem.

Podatek od spadków i darowizn

Nabycie przez spadkobierców akcji, wiąże się też z odprowadzeniem podatku od spadków i darowizn. Podatek ten nie dotyczy grupy „zerowej”, czyli małżonka, dzieciaków, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa, a także ojczyma lub macochy. Muszą oni jednak zgłosić nabycie akcji do urzędu skarbowego w terminie do 6 miesięcy od prawomocnego postanowienia sądowego lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Nie warto się spóźnić z tym obowiązkiem, bo można sporo zapłacić skarbówce. Stawka dla 1 grupy podatkowej (grupa zero i do tego teściowie, zięć czy synowa) wynosi:

  • 3% do kwoty 10 278 PLN,
  • przy kwocie 10 278 PLN – 20 556 PLN – 308,30+ 5% z nadwyżki powyżej 10 278
  • dla kwoty powyżej 20 556 PLN – 822,20 i 7% z nadwyżki ponad 20.556.

Stawki dla 2 grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych):

  • 7% do kwoty 10 278 PLN,
  • przy kwocie 10 278 PLN – 20 556 PLN – 719,50+ 9% z nadwyżki powyżej 10 278
  • dla kwoty powyżej 20 556 PLN – 1644,50 i 12% z nadwyżki ponad 20.556.

Stawki dla 3 grupy podatkowej (wszyscy pozostali niewymienieni w poprzednich grupach oraz osoby niespokrewnione):

  • 12% do kwoty 10 278 PLN,
  • przy kwocie 10 278 PLN – 20 556 PLN – 1233,40+ 16% z nadwyżki powyżej 10 278
  • dla kwoty powyżej 20 556 PLN – 2877,90 i 20% z nadwyżki ponad 20.556.

Najnowsze

Co w Krakowie