Aleksander Miszalski: „W Krakowie zostanie powołany ogrodnik miejski”

Utworzenie instytucji miejskiego ogrodnika zapowiedział w tym tygodniu Aleksander Miszalski. Miejski ogrodnik miałby skoordynować działania jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią w mieście. 

– Koalicja Obywatelska zobowiązała się w „100 konkretach”, że w każdym mieście na prawach powiatu powstanie instytucja ogrodnika miejskiego. Jako kandydat na prezydenta Krakowa chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, kiedy będą zmiany na poziomie ustawowym, zobowiązuję się do tego, że taka funkcja ogrodnika miejskiego w Krakowie zostanie powołana – mówił poseł Miszalski na konferencji prasowe w Urzędzie Miasta. 

Zdaniem posła działalność jednostek odpowiedzialnych za zieleń w mieście wymaga lepszej koordynacji.  – Taki ogrodnik miejski będzie miał za zadanie koordynować politykę zieleni miejskiej, wszystkie jednostki, instytucje, które za zakres zieleni miejskiej odpowiadają” – zapowiedział. Miszalski podkreśla, że według statystyk, 52 proc. terenów Krakowa  to tereny zielone, 6 proc. to lasy. Tereny zielone zarządzane przez gminę to 11 proc., natomiast udział form ochrony przyrody w ogólnej przestrzeni miasta to ok. 16 proc.

– Cały czas mamy jednak problem z zielenią w mieście – mieszkańcy oczekują więcej zieleni i protestują zawsze, kiedy jakieś drzewa są wycinane. Zarząd Zieleni Miejskiej mówi w takich sytuacjach, że drzew rocznie wycinanych jest 2000, a sadzonych – 3000. W 2022 roku zostało wyciętych 1000 drzew, a zasadzonych – 2700. W tych liczbach to wygląda nawet całkiem przyzwoicie. Natomiast według danych organizacji pozarządowych w latach 2015-2021 w sumie wycięto 50 000 drzew. Na co zwracają uwagę często mieszkańcy? Drzewa, które są wycinane, to drzewa dojrzałe, z dużymi koronami i obwodami pniów, a drzewa sadzone są drzewami młodymi, często obumierającymi po jakimś czasie i, przede wszystkim, o wąskim obwodzie korony i pnia – podkreśla Aleksander Miszalski.

Radny miasta Dominik Jaśkowiec z klubu radnych Platforma-Koalicja Obywatelska podkreślił, że zadania miejskiego ogrodnika powinny obejmować koordynację wycinki i nowych nasadzeń, opiekę nad terenami zielonymi, gospodarowanie roślinnością, egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także ustanawianie nowych pomników przyrody i użytków ekologicznych, oraz ochronę przed gatunkami inwazyjnymi. Obecnie te kompetencje są rozproszone pomiędzy różne komórki urzędowe, takie jak Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg, Wydział Kształtowania Środowiska czy Wydział Architektury – zaznaczył Jaśkowiec.

Do pomysłu Aleksandra Miszalskiego odniósł się krakowski magistrat. Urząd podkreśla, ż że bieżące utrzymanie terenów zieleni w Krakowie takich jak parki, parki kieszonkowe, zieleńce, skwery, czy zieleń w pasach drogowych realizowane jest w oparciu o pracę ogrodników miejskich.

– Opieką nad terenami zielonymi w 18 krakowskich dzielnicach zajmuje się 10 ogrodników miejskich oraz 4 ogrodników miejskich dedykowanych do utrzymania parków, tak aby jak najbardziej racjonalnie i z uwzględnieniem przepisów i potrzeb mieszkańców prowadzić gospodarkę zielenią – informują w magistracie. – Każda z dzielnic ma więc swojego opiekuna, który kompleksowo zajmuje się realizowaniem działań utrzymaniowych, współpracując również w tym zakresie z firmami wykonawczymi wyłonionymi w drodze przetargu – tłumaczą Urząd Miasta.

Radny PO Grzegorz Stawowy pytany o to, ze w Krakowie są już dzielnicowi ogrodnicy wyjaśnił, że miejski ogrodnik „byłby odpowiednikiem głównego architekta miasta” – Miejskie Ogrodnik jako osoba wskazywana przez Radę Miasta, będzie miała swój urząd i przy pomocy tego urzędu będzie decydowała np. o tym, czy meble miejskie w parkach powinny być ujednolicone, czy nowe nasadzenia powinny być dokonywane roślinami rodzimymi czy egzotycznymi, jak chronić użytki ekologiczne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska de facto nie realizuje ustawowych zaleceń nadzoru i obowiązku utrzymania tych użytków. Miejski ogrodnik powinien te rzeczy koordynować – tłumaczyły radny. 

Patrycja Bliska 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie