Będzie nowa spółka miejska. Przejmie Centrum Kongresowe ICE Kraków

Musisz przeczytać

KRAKÓW5020 – tak będzie się nazywać nowa spółka miejska. Zajmie się promocją i usługami doradczymi, a także zarządzaniem Centrum Kongresowym ICE. Będzie też odpowiedzialna za realizację inwestycji Centrum Kultury i Języka PLANET LEM. Projekt uchwały o powołaniu jednoosobowej spółki KRAKÓW5020 przedstawił radnym prezydent. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Miasta.

„Sprawne i efektywne poprowadzenie dużych i różnorodnych przedsięwzięć wymaga wysokiej specjalizacji, organizacji i doświadczenia, a w kluczowych kwestiach indywidualnego podejścia oraz sprawności w podejmowaniu decyzji. Wykonywanie powyższych zadań w formule spółki prawa handlowego gwarantuje uzyskiwanie pożądanych przez gminę efektów oraz ułatwia zastosowanie nowatorskich rozwiązań przy realizacji poszczególnych zadań, mając jednocześnie na uwadze nadrzędność dążenia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta.

Jednym z zadań nowej spółki będzie zarządzanie Centrum Kongresowym ICE Kraków. Obiekt ten zostanie przejęty od Krakowskiego Biura Festiwalowego. „Działając jako spółka, a nie samorządowa instytucja kultury, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków zyska większą swobodę operacyjną i podejmie działania zwiększające konkurencyjność obiektu na rynku (dot. głównie polityki sprzedażowej), odpowiadając tym samym na zmieniające się realia rynkowe w jego wynajmie. Dynamiczna polityka sprzedaży i polityka cenowa jest standardem w branży MICE (meetings-incentives-conferences-exhibitions) zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ramach spółki możliwe będzie podjęcie nowych działań jako np. impresariat artystyczny, produkcja wydarzeń, PCO – Professional Congress Organiser (profesjonalny organizator kongresów, a nie jedynie obiekt produkujący wydarzenia)” – uzasadniają urzędnicy. Nowe plany to np. utworzenie w sali S5 Centrum Kongresowego ICE Kraków profesjonalnego studia nagraniowego oraz montażowego na potrzeby Platformy PLAY KRAKÓW oraz poszerzenia oferty działania ICE KRAKÓW o konferencje oraz kongresy organizowane w trybie hybrydowym – studio zapewni najwyższy poziom usługi, którą można świadczyć również komercyjnie.

Kolejnym uzasadnieniem utworzenia nowej spółki jest planowana przez miasto Kraków realizacja inwestycji Centrum Kultury i Języka PLANET LEM – jako pierwszego w Polsce wielofunkcyjnego centrum literackiego o profilu edukacyjno-społecznym. „Realizacja tego zadania znacząco wykracza poza obszar ściśle działalności kulturalnej, wymagając nie tylko środków finansowych, ale również znacznego zaangażowania osobowego i koncepcyjnego ze strony inwestora. Krakowskie Biuro Festiwalowe jako instytucja kultury obecnie nie posiada wystarczających zasobów do realizacji opisanego przedsięwzięcia. Spółce powinna zostać powierzona realizacja zadania własnego gminy Miejskiej Kraków polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu tym obiektem” – mówi kolejny fragment uzasadnienia do projektu uchwały RMK.

Zakres działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego zostanie pomniejszony o zadania powierzone nowej spółce, natomiast Biuro jako miejska instytucja kultury nadal realizować będzie zadanie własne gminy w zakresie działalności kulturalnej.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca