Będzie ścieżka rowerowa na wałach Rudawy. Nie będzie już konsultacji

Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania wałów Rudawy. Wprawdzie 20 radnych chciało debatować nad projektem zobowiązującym prezydenta do przeprowadzenia takich konsultacji, ale potrzebne były jeszcze dwa głosy, by sprawa w ogóle trafiła pod obrady. To oznacza, że będzie realizowany projekt Zarządu Zieleni Miejskiej.

Ścieżka rowerowa na wałach Rudawy budzi sprzeciw kilkuset mieszkańców budynków sąsiadujących z wałami. Radni PiS zgłosili projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie tej inwestycji.

Andrzej Hawranek (PO) przekonywał, że nie ma już czasu na konsultacje. Zarząd Zieleni Miejskiej jest na etapie przetargu. Jeśli odbędą się konsultacje i zostaną uwzględnione propozycje mieszkańców, to inwestycja nie zostanie zrealizowana – mówił. Twierdził też, że zamiast kilku czy kilkunastu milionów trzeba będzie wydać ponad 100 mln złotych. Do tego rozpoczęcie inwestycji przesunie się co najmniej o rok.

Jerzy Zięty (PiS) przekonywał, że konsultacje są szansą na lepsze przygotowanie tej inwestycji. Mówił m.in., że zarząd Zieleni Miejskiej chce stawiać wzdłuż nowej ścieżki latarnię elektryczne, a trzeba by zastosować np. fotowoltaikę, czyli rozwiązania na miarę XXI wieku.

Projekt w sprawie konsultacji inwestycji na wałach Rudawy nie znalazł się jednak w porządku obrad. Wprawdzie za jego wprowadzeniem na sesję głosowało 20 radnych, tylko kilka osób było przeciw, ale do przyjęcia wniosku potrzeba było 22 głosów. A to dlatego, że projekt uchwały wprowadzany był w trybie pilnym.

(GS)

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie