Budowa drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków. Wiemy, ile będzie kosztować dokończenie inwestycji

Musisz przeczytać

Sześć firm i konsorcjów złożyło oferty do przetargu na dokońcczenie projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma – Kraków. Najtańszą ofertę złożył Intercor z Zawiercia, ponad 1,25 mld złotych, najdroższą – konsorcjum firm Budimex i Strabag, 1, 81 mld złotych.

Rozpoczyna się sprawdzanie nadesłanych ofert.

Oto wszystkie oferty

  1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, 1 254 606 159,54 zł
  2. Konsorcjum: Gulermak i Mosty Łódź, 1 545 681 714,00 zł,
  3. Mirbud Kobylarnia, 1 666 999 999,99 zł,
  4. Polaqua, 1 693 945 779,47 zł
  5. Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe i PORR, 1 696 101 725,00 zł,
  6. Konsorcjum: Budimex i Strabag, 1 813 635 000,00 zł.

Co robiono na budowie drogi S7 Kraków - Widoma pod koniec 2020 roku

Co robiono na budowie drogi S7 Kraków - Widoma pod koniec 2020 roku
Obraz 1 z 18

Przygotowanie podłoża pod stabilizację drogi technologicznej

Zakres zadań dla nowego wykonawcy

• Kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej, wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,
• Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 18,3 km, czterech węzłów drogowych, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych i technologicznych, murów oporowych, przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
• Przebudowa istniejących obiektów inżynierskich, sieci dróg (zjazdów, ulic), infrastruktury tramwajowej i kolejowej, sieci i urządzeń melioracyjnych.
• Budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej.

Przewidziana jest również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Terminy

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami przetargowymi mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

  1. Odcinek nr 1 zamiejski – 25 miesięcy od daty zawarcia umowy
  2. Odcinek nr 2 miejski – 34 miesiące od zawarcia umowy
  3. Odcinek nr 3 Kocmyrzowska (od styku projektowanego węzła Grębałów do skrzyżowania z ul. Kantorowicką, bez przebudowy skrzyżowania) – 34 miesiące od uruchomienia Opcji”

– Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu dla odcinka nr 2 miejskiego o 3 miesiące – zwraca uwagę Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Poprzedni wykonawca

4 grudnia 2020 r GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków.

20 lipca 2020 r. została wydana zgoda na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez wojewodę małopolskiego i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy. – W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym zakresie 5 października 2020 r. inżynier kontraktu, z ramienia firmy nadzorującej prace wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową – podkreśla Iwona Mikrut.

8 października 2020 r. Oddział GDDKiA w Krakowie wezwał wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości, podkreślając, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewnił by realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze – podkreśla przedstawicielka GDDKiA.

Co zrobiono

Wycięto ok. 90 % drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. – Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej ilości pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu – tłumaczy Iwona Mikrut.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca