Budowa nowej linii tramwajowej idzie zgodnie z planem. Przekładają koryto potoku

Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na budowę linii tramwajowej na Górkę Narodową (fot. ZIM)

Miasto zapewnia, że opady śniegu nie są przeszkodą dla budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Prace przy inwestycji idą pełną parą.

– Najpoważniejsze i najbardziej zaawansowane obecnie prace to rejon ul. Opolskiej, gdzie trwają przekładki podziemnej infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, CO oraz sieci energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Wykonywane są m. in. przewierty pod ulicą Opolską dla sieci wysokiego napięcia, a także tzw. przewierty dla ciepłociągu na północnej, zamkniętej dla ruchu nitce ul. Opolskiej oraz w rejonie ul. Nad Sudołem. W tym rejonie trwa też budowa konstrukcji oporowych dla estakady drogowo-tramwajowej – czytamy w komunikacie.

Oprócz tego realizowany jest most na rzece Białucha, gdzie stawiane są podpory, trwa budowa przepustu na potoku Bibiczanka. Zaangażowane są też roboty na odcinku bliżej przyszłej pętli Górka Narodowa. Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęto tam prace ziemne. Trwa też budowa konstrukcji oporowych – wykonywane są poszczególne segmenty tzw. rynny betonowej, którą będzie poruszać się tramwaj.

Wykonawca prowadzi też prace związane z budową i przebudową instalacji podziemnych m.in. w rejonie ulic Pachońskiego, Białoprądnickiej, Górnickiego i Bociana.

– Ten zakres robót będzie kontynuowany w najbliższym czasie. Nie będzie też istotnych korekt w tymczasowej organizacji ruchu. Te pojawią się dopiero wiosną, wraz z nowym frontem robót na poszczególnych odcinkach zadania. Chodzi m.in. o rejon ulicy Opolskiej, gdzie planowane jest zajęcie pod realizację inwestycji jezdni południowej, a otwarcie dla ruchu jezdni północnej. O terminach zmian będziemy informować na bieżąco – informuje inwestor.

Linia tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała ponad 5 km długości. Ma pozwolić na wygodny przejazd z północnych obrzeży do centrum miasta w niewiele ponad 20 minut. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe. Do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie łącznie 447 miejsc postojowych działających w systemie P&R. Ponad 60 procent torowiska będzie zielona.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” Sp. z o.o. Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł. Zgodnie z kontraktem wykonawca będzie miał 26 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na łączną kwotę ok. 151 mln zł.

jk

Zobacz także