Budowa Trasy Balickiej – ruszają prace w terenie, są pierwsze postulaty. I protesty

Musisz przeczytać

Przygotowania do budowy Trasy Balickiej nabierają tempa. W najbliższym czasie rozpoczną się badania geologiczne na rozważanych wariantach przebiegu nowej drogi prowadzącej do lotniska. Swoje postulaty co przebiegu nowej drogi i warunków, jakie ma spełniać koncepcja dla nowej trasy, zgłaszają radni dzielnicy VII Zwierzyniec. A w internecie zbierane są podpisy pod protestem przeciwko budowie Trasy Balickiej.

Pod koniec ubiegłego roku została wybrana firma, która opracuje wielowariantową i wielobranżową koncepcję budowy Trasy Balickiej. Za ten dokument miasto zapłaci blisko 2,5 mln złotych. Na podstawie zawartych tam wniosków będzie można przygotowywać bardziej szczegółowe projekty, starać się o decyzję środowiskową (lokalizacyjną – określającą dokładny przebieg), a potem o pozwolenie na budowę.

Trasa Balicka to nowa droga o długości 6 kilometrów, która połączy ul. Armii Krajowej i planowaną Trasę Zwierzyniecką z autostradą A4. Droga (dwa pasy ruchu w każdym kierunku) zapewni m.in. dogodny dojazd do portu lotniczego w Balicach.

Wykonawca ma przeanalizować co najmniej pięć wariantów Trasy Balickiej, a także opracować prognozy ruchu, rozpoznać warunki gruntowo-wodne, rozwiązać kolizje z infrastrukturą, a także sporządzić kosztorys inwestycji. Na końcu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Trasa Balicka planowana jest od wielu lat – jako dojazd do krakowskiego lotniska, ale po pierwszych przymiarkach jej budowę odroczono na bliżej nieokreśloną przyszłość. Teraz powrócono do pomysłu w związku z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich, jednak nie ma żadnych szans na to, by Trasa Balicka powstała przed imprezą sportową, która odbędzie się w Krakowie i Małopolsce w roku 2023.

Koszty inwestycji szacowane były jakiś czas temu na kilkaset milionów złotych.

15 postulatów dzielnicy VII

Radni dzielnicy już zapoznali się z proponowanymi wariantami. Trzy uznali za nie do przyjęcia, dwa wskazali do dalszych konsultacji. I zgłosili 15 postulatów dotyczących warunków, jakie musi spełniać koncepcja nowej drogi.

Przytaczamy wszystkie – oto one:

 1. Przedstawienie obliczeń hydrologicznych określających jak realizacja inwestycji zmieni stosunki wodne, wody podziemne, wpłynie na zlewnie rzeczne, oraz retencje wód opadowych (w szczególności czy zwiększy zagrożenie podtopieniami okolicznych obszarów mieszkalnych oraz czy wpłynie negatywnie na dostęp do wody roślinności porastającej dolinę Rudawy).
 2. Radykalna redukcja hałasu oraz negatywnych zmian krajobrazowych w szczególności na odcinku Na Błonie – Filtrowa – Zakliki z Mydlnik poprzez prowadzenie trasy w półtunelu lub tunelu lub estakadą lub zastosowanie tuneli lub półtuneli akustycznych (szkło/stal).
 3. Zapewnienie możliwości budowy najdłuższego parku w Polsce, Młynówki Królewskiej, zgodnego z utworzoną koncepcją parku Młynówka Królewska wraz z ponownym napełnieniem jej koryta wodą włącznie.
 4. Dodanie ciągu pieszo-rowerowego północ-południe łączącego park Młynówka Królewska z Doliną Rudawy, pomiędzy ul. Zygmunta Starego, a ul. Brzegową.
 5. Dostosowanie parametrów ul. Na Błonie w celu zapewnienia możliwości budowy chodnika i drogi rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zarzecze do mostu nad Rudawą przy uwzględnieniu aktualnego drzewostanu.
 6. Zapewnienie ciągłości najdłuższego parku w Polsce, Młynówki Królewskiej, poprzez wydzielenie miejsca na ciąg pieszo-rowerowy łączący rejon ul. Filtrowej z ul. Lindego (po północnej stronie obszaru zarezerwowanego pod budowę Trasy Balickiej).
 7. Zapewnienie możliwości bezkolizyjnego poruszania się pieszych i rowerzystów na kierunku północ-południe wzdłuż ul. Na Błonie, ul. Lindego, ul. Zakliki z Mydlnik jako najważniejszych ciągów łączących dzielnice Bronowice i Zwierzyniec oraz trasy rekreacyjne Młynówki Królewskiej (na północy) i wałów Rudawy (na południu).
 8. Zaprojektowanie tras rowerowych w oddaleniu od jezdni Trasy Balickiej w otoczeniu zieleni izolującej połączonych z terenami rekreacyjnymi parku Młynówka Królewska i wałami Rudawy (velo Rudawa).
 9. Zapewnienie wydzielonego połączenia rowerowego łączącego ul. Armii Krajowej i terminal pasażerski na lotnisku w Balicach w celu zredukowania ruchu samochodowego.
 10. Zapewnienie minimalnej ingerencji w krajobraz największych w zachodniej części miasta obszarów rekreacyjnych (w dolinie Rudawy).
 11. Zaprojektowanie zieleni izolującej na obszarach na całej długości odcinka Na Błonie – Lindego – Zakliki z Mydlnik np.: poprzez powiązanie przebudowy ul. Zygmunta Starego z jednoczesnym utworzeniem parku wzdłuż niej, który spełni również rolę zieleni izolującej strefy mieszkalne czy strefy rekreacyjne miasta Krakowa od Trasy Balickiej.
 12. Utrzymanie połączeń pieszych między ul. Przyjemną i ul. Wiedeńską oraz ul. Pamiętną i ul. Wiedeńską. 13. Zapewnienie bezpiecznego dojścia od ulicy Balickiej do stacji kolei Kraków Zakliki oraz nowo-projektowanego przystanku autobusowego przy ulicy Zakliki z Mydlnik.
 13. Zapewnienie odpowiedniego skomunikowania Park&Ride przy ul. Zakliki z Mydlnik z punktami komunikacji zbiorowej.
 14. Dostosowanie po kalkulacji potoków ruchu do zmiany natężenia ruchu skrzyżowań ul. Zakliki z Mydlnik z ul. Balicką, ul. Lindego z Balicką oraz ul. Na Błonie z ul. Zarzecze, wraz z ich potencjalną przebudową.
  Dodatkowo radni dzielnicy VII chcą spotkania z inwestorem i wykonawcą koncepcji, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Postulują także przeprowadzenie szerokich konsultacji „pozwalających na redukcję negatywnych scenariuszy związanych z degradacją większości terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych Dzielnicy VI miasta Krakowa, oraz związanych ze zmniejszeniem komfortu życia mieszkańców żyjących wzdłuż planowanego przebiegu Trasy Balickiej”.

Petycja przeciwników

Trudno się dziwić takiemu wnioskowi, bo wiele osób protestuje przeciwko budowie Trasy Balickiej. Na Facebooku powstała grupa „NIE dla budowy Trasy Balickiej”. Wprawdzie ta społeczność to na razie kilkanaście osób, ale firmowaną przez grupę petycję z podpisało już ponad 800 osób. Treść tej petycji też przytaczamy w całości:

„Wyrażamy sprzeciw wobec planów budowy Trasy Balickiej. Trasa ta ma wiele wad.

 1. Wtłoczy więcej ruchu tranzytowego na ulice Krowodrzy takie jak: Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, pogarszając tym samym jakość powietrza i zwiększając hałas.
 2. Przebieg Trasy został zaplanowany cennymi przyrodniczo terenami Młynówki Królewskiej i jej otuliny oraz okolicami szutrowej ulicy Zygmunta Starego. Są to tereny atrakcyjne przyrodniczo pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. To miejsce spacerów, wycieczek rowerowych dla mieszkańców polskiego Zwierzyńca, Krowodrzy, Bronowic czy Mydlnik. Łącznie z sąsiadująca Doliną Rudawy i ogródkami działkowymi stanowi naturalną przestrzeń wytchnienia od miejskiego zgiełku i hałasu. Tereny te zlokalizowane są blisko osiedli mieszkaniowych, stąd idealnie nadają się na wieczorny jogging, nordic-walking czy rower.
 3. Budowa Trasy Balickiej naruszy sielankowy, wiejski charakter okolic Zygmunta Starego, otuliny Młynówki Królewskiej. Odetnie te tereny od Doliny Rudawy. Zniszczy jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w okolicy Bronowic i Krowodrzy.
 4. Budowa Trasy Balickiej jest niczym nieuzasadnionym wydatkiem. Obecna ulica Balicka w zupełności spełnia swoje zadanie. Nie widać tam nadmiernej kongesti. Dodatkowo istnieje obwodnica w postaci ul. Pasternik – ul. Radzikowskiego – ROK – Conrada – Opolska, która powinna służyć takim celom jak tranzyt z lotniska. Dodatkowo w budowie jest Północna Obwodnica Krakowa, która dodatkowo odciąży ulicę Radzikowskiego. Nie jest zasadnym prowadzenie tranzytu przez osiedla mieszkaniowe na Krowodrzy.”

Będą odwierty

Przygotowania koncepcji nie ogranicza się już tylko do opracowań przy biurkach. Zaczyna się wejście w teren – najpierw zostaną przeprowadzone badania geologiczne. Marszałek małopolski właśnie wszczął postepowanie w sprawie zatwierdzenia projektu dla robót geologicznych. W decyzji, która zostanie wydana po zakończeniu tego postępowania zostaną wskazane działki, na których prowadzone będą odwierty.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

2 KOMENTARZE

2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca