Budżet Obywatelski. Znamy wyniki głosowania mieszkańców. Gwałtowny wzrost oddanych głosów

Ponad 50 % więcej głosów oddano w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zagłosowało 69 490 mieszkańców. To o 23 395 więcej niż w roku 2022. Zwycięski projekt ogólnomiejski to „Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”. 

Sport wśród projektów ogólnomiejskich, a zieleń w dzielnicach – to najchętniej wybierane kategorie spośród projektów poddanych pod głosowanie w 10 edycji BO. Łącznie aż 144 projekty będą realizowane w wyniku głosowania mieszkańców. Wśród tych zadań 9 to ogólnomiejskie, natomiast 135 to dzielnicowe. Na ich wykonanie przeznaczono 38 mln złotych

 – W ostatnich latach krakowianie najczęściej wskazywali zadania dotyczące zieleni miejskiej. W tym roku projekty z zakresu sportu i społeczne, aktywizujące mieszkańców, cieszyły się równie dużą popularnością. Pokazuje to oddolną chęć integracji społecznej, wzmacniania więzi międzyludzkich, co jest szczególnie ważne po czasie pandemii – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowe wiceprezydent Andrzej Kulig. 

 Przez dwa tygodnie głos oddało aż 69 490 mieszkańców. To o 23 395 więcej niż w roku 2022, co daje 8-procentową frekwencję, w porównaniu do 6-procentowej z poprzedniej edycji. Jeśli chodzi o formę głosowania, to tylko nieco więcej było głosów oddanych elektronicznie (50,2%), gdyż równie chętnie głosowano w stacjonarnych punktach (49,8%). W tym roku było 187 takich lokalizacji na terenie miasta i dodatkowo 39 punktów mobilnych. Łącznie ważnych głosów to 64 907.

Tak jak w latach poprzednich, podczas głosowania najbardziej aktywną grupą były osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia oraz te w przedziale od 26 do 35 roku. Wśród głosujących było 56,70% kobiet i 43,30% mężczyzn. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Warto przypomnieć, że w tym roku rekordowa była także ilość propozycji zadań, które zostały zgłoszone przez krakowian – aż 1142, z czego pod głosowanie poddano 714 projektów.

Zwycięski projekt ogólnomiejski to „Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”. Zdobył 8350 głosów, a tym samym uzyskał najwięcej, bo aż 21 397 punktów. Projektodawcy przewidzieli na jego realizację 1 mln 490 tys. zł. Na drugim miejscu śród projektów o charakterze ogólnomiejskim, które zostaną zrealizowane znalazł się projekt „1,5 miliona złotych na nowe nasadzenia drzew i krzewów w każdej dzielnicy”, który zdobył 13 433 punktów. Zwycięską trójkę zamyka z 13 051 punktami projekt „Pokonajmy raka – bezpłatne badania krwi”. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty: „Dzień Dziecka na sportowo” (12 638 punktów), „Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin” (11 642 punktów), „Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt” (11 003 punktów), „Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!” (10 094 punktów), „Stwórzmy Wspólnie Las* Krakowian” (8 230 punktów) oraz „Krzewienie Sportu w Osiedlach Peryferyjnych” (5 704 punktów).

Najwięcej zadań zostanie wykonanych w dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz XVII Wzgórza Krzesławickie – po 12, w dzielnicy XIII Podgórze 10, a najmniej w dzielnicy XV Mistrzejowice oraz XVI Bieńczyce – po 4 projekty. Chociaż wśród projektów dzielnicowych dominowała zieleń (35%), to dużą popularnością cieszyły się także zadania dotyczące kultury, szeroko rozumianego społeczeństwa oraz sportu. Prawie w każdej dzielnicy znalazły się projekty związane z realizowaniem piłkarskich lub sportowych marzeń. W wielu dzielnicach postawiono także na wspieranie czytelnictwa i lokalnych bibliotek. Coraz większą popularność zyskują tężnie solankowe i zgodnie z wolą mieszkańców, dzięki tej edycji BO, będą jeszcze w czterech miejscach.

Wszystkie projekty będą realizowane w przeciągu dwóch najbliższych lat.

Jarek Strzeboński

Najnowsze

Co w Krakowie