Co będzie na bulwarach wiślanych w Krakowie? Możesz zabrać głos w tej sprawie

We wtorek, 28 lipca odbyła się publiczna debata na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły II”. To dokument, który określi, co może być na 50 hektarach położonych wzdłuż Wisły między mostem Dębnickim a mostem kolejowym. Do końca sierpnia każdy może zgłosić swoje uwagi i wnioski do tego planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły II” powstaje od 2016 roku. Jego celem jest określenie funkcji o obiektów, które mogą być sytuowane wzdłuż Wisły w samym centrum Krakowa. We wtorek, 28 lipca o godz.16 w sali obrad Urzędu Miasta (pl. Wszystkich Świętych 3/4) został zaprezentowany projekt planu i odbyła się publiczna debata na temat przyszłości bulwarów. Uwagi i wnioski można jeszcze zgłaszać później do końca sierpnia.

Bez plaży nad Wisłą?

Co zakłada Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły II”?

Oficjalna wersja: „ Jego celem jest ustalenie zasad zagospodarowania uszczegóławiających ochronę i prawidłowe kształtowanie dziedzictwa miejskiego w granicach Strefy Buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokument określi zasady umożliwiające urządzenie na Bulwarach Wiślanych publicznie dostępnego Parku Rzeki Wisły, przy utrzymaniu istniejących recepcyjno-reprezentacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych funkcji obszaru oraz wyposażenie przestrzeni Parku w oparciu o najwyższe standardy estetyczne. Projektanci podkreślają, że chodzi też o ochronę historycznego krajobrazu miejskiego doliny rzeki Wisły wraz z Bulwarami Wiślanymi, sylwety Wzgórza Wawelskiego wraz Zamkiem Królewskim oraz widoków na zespół klasztorny oo. Paulinów na Skałce, a także widoków na Stare miasto, Kazimierz, Stradom i Podgórze oraz występujących wartości przyrodniczych doliny rzeki Wisły”

A w praktyce? Chodzi m.in. o to, jakie barki będą mogły cumować przy bulwarach, zwłaszcza przy Wawelu. Ile barek będzie mogło tam być na stałe. Czy nad Wisłą możliwe będzie zorganizowanie plaży i ustawianie innych atrakcji (balonu, wesołego miasteczka, itp.).

Fot. krakow.pl

Kiedy rok temu przedstawiano koncepcję planu dla bulwarów, mówiono o bardziej restrykcyjnych przepisach niż obecnie. Planiści nie przewidywali np. powrotu plaży, która kilka lat temu działała przy hotelu Forum.

Nie będzie pomnika AK?

Podczas wtorkowej debaty padło jedno ważne stwierdzenie ze strony planistów – projekt planu dla bulwarów nie przewiduje lokalizacji pod Wawelem pomnika Armii Krajowej. jeśli rani uchwalą ten plan, spraw pomnika AK pod Wawelem zostanie zamknięta raz na zawsze. A dyskusja na ten temat trwa już od kilkunastu lat.

Czas na wnioski i uwagi

Ze szczegółowymi rozwiązaniami projektu można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542.

Wyłożenie projektu trwa do 17 sierpnia. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie