Czy przez wiadukt nad Rondem Ofiar Katynia przejedzie czołg? Miasto to sprawdzi

Miasto sprawdzi nośność wszystkich wiaduktów i mostów od Ronda Ofiar Katynia do estakady nad ulicą Lublańską. Urząd Miasta szuka firmy, która dokona pomiarów obciążeniowych według klasyfikacji wojskowej NATO.

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie firmy, która sklasyfikuje wybrane obiekty mostowe według tzw. klas MLC w ramach przygotowań infrastruktury transportowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po jej zakończeniu, w przypadku ćwiczeń wojskowych lub na wypadek wojny, będzie wiadomo, jakie pojazdy wojskowe mogą się po nich poruszać. 

Military Load Classification (wojskowa klasa obciążeń) to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów. Skala MLC różni się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Jedna jednostka to ok. 907 kg.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wyznaczenie klasy obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążeń (MLC) obiektów mostowych leżących w ciągach dróg publicznych, to bardzo ważny element stosowania standardów NATO w drogownictwie

– Dzięki wyznaczeniu klasy MLC obiektów mostowych można określić klasy MLC poszczególnych tras drogowych. Posiadając tak opisaną sieć dróg dużo łatwiej jest planować osłonę techniczną wytypowanej sieci dróg oraz przemieszczanie się po niej wojsk własnych i sojuszniczych – informuje GDDKiA.

Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany określić maksymalna klasę MCL, osobno dla  ruchu pojazdów wojskowych po obiekcie inżynierskim poruszających się w kolumnie pojazdów kołowych jednokierunkowo i dwukierunkowo oraz analogicznie dla pojazdów gąsienicowych.

(JS)

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie