Defibrylatory jako nagroda za najwyższy wskaźnik zaszczepień na koronawirusa

Miasto Kraków zakupiło 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakupu dokonano za pieniądze, które miasto otrzymało z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska ZAszczepiona”.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Krakowa w proces szczepień oraz dużej aktywności Miasta Krakowa w podejmowaniu działań, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19, Kraków uzyskał tytuł laureata, plasując się na 1 miejscu, w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska ZAszczepiona”. W ramach tego konkursu Kraków osiągnął najwyższy odsetek mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 w naszym regionie.

Zgodnie z zasadami organizacji i przebiegu konkursu „Małopolska ZAszczepiona”, Kraków otrzymał nagrodę w postaci środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. To dotacja celowa w wysokości 50 000 złotych, którą Gmina zobowiązana była przeznaczyć na zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia. Za otrzymane pieniądze Gmina Miejska Kraków zakupiła 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostaną włączone do obecnie rozwijanej (w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”) krakowskiej sieci AED. Defibrylatory zostaną rozmieszczone w miejscach publicznych na terenie miasta Krakowa – w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie rozeznanych potrzeb. Defibrylatory będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie