Derby na oświadczenia. Jażdżyński ostro odpowiada Cracovii

Kilka godzin po oświadczeniu Cracovii, głos w sprawie zabrał przewodniczący rady nadzorczej Wisły Kraków, Tomasz Jażdżyński. Oświadczenie w sprawie opublikował na Twitterze.

Oba kluby postanowiły poprzerzucać się papierami. Zaczęła Cracovia, ale odpowiedziała w ten sposób na wywiad Jażdżyńskiego.

Gorąco! Cracovia odpowiedziała na zaczepki Wisły

Na odpowiedź Wisły nie trzeba było długo czekać.

Oto pełna treść oświadczenia:

Treść oświadczenia zarządu MKS Cracovia SSA dotyczącą mojego wywiadu dla Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego i Interia.pl przyjąłem z najwyższym zdumieniem. Przez całą swoją karierę nie komentuję publicznie działań zarządów spółek konkurencyjnych, tak było i tym razem. Wypowiedź w przywołanym wywiadzie dotyczy wyłącznie mojej opinii o nierówności w traktowaniu klubów przez Gminę Kraków. Nie ma w nim ani słowa o jakichkolwiek działaniach zarządu czy właścicieli innych spółek. W związku z powyższym nie będę się odnosił do informacji o postępowaniu zarządu i właścicieli MKS Cracovia SSA przedstawionych w opublikowanym dokumencie. Nie będę też komentował ich opinii na temat zarządzania spółką Wisła Kraków SA przez poprzednich właścicieli do końca 2018 roku. Ewentualny komentarz dotyczący nieprawdziwych i krzywdzących informacji na temat wysokości i formy nakładów ponoszonych na przestrzeni lat pozostawiam do decyzji wymienionemu w tekście panu Bogusławowi Cupiałowi.

Moja wypowiedź dotyczyła wyłączne porównania podejścia Gminy Kraków do dwóch spółek prawa handlowego prowadzących na jej terenie ekstraklasowe zespoły piłkarskie. Nie zamierzam w dyskusji publicznej odnosić się do jakości i wielkości inwestycji Gminy w posiadane przez nią obiekty sportowe, w tym stadiony, oraz do relacji Gminy Kraków ze stowarzyszeniami sportowymi, w szczególności TS Wisła Kraków i KS Cracovia 1906, w tym do inwestycji i innych działań na ich rzecz. Zwrócę tylko uwagę, że Wisła Kraków SA nie miała żadnego realnego wpływu na inwestycję w stadion i jej koszty, a przyrównywanie przekazania własności gruntów z jednej strony i przekazania ich do użytkowania z drugiej jest nieuprawnione.

Chciałbym z satysfakcją podkreślić, że treść oświadczenia zarządu MKS Cracovia SSA potwierdza wszystkie przedstawione przeze mnie informacje. MKS Cracovia SSA jest spółką kontrolowaną przez podmiot prywatny. Gmina Kraków nie otrzymała żadnego finansowego wynagrodzenia, ani z tytułu wniesienia gruntów do tej spółki, ani z tytułu oddania nad nią kontroli. Takiego wynagrodzenia nie otrzymuje też obecnie i prawdopodobnie nie otrzyma w przyszłości ze względu na to, iż uchwalając statut zrzekła się prawa do dywidendy. Posiłkując się przedstawioną przez zarząd MKS Cracovia SSA wyceną gruntów, można też precyzyjnie wyliczyć, że teoretyczny zysk na ich użytkowaniu przy zastosowaniu 5% stawki zwrotu z inwestycji wynosi 2,5 miliona złotych rocznie. Gmina Kraków nie zapewniła spółce Wisła Kraków SA analogicznych benefitów.

Nie zmieniam też stanowiska w kwestii band ledowych. Gmina Kraków wyraziła zgodę na spłatę długu przez MKS Cracovia SSA poprzez sprzedaż band Gminie bez przetargu. Nie wyraziła takiej zgody wobec Wisła Kraków SA. To fakty potwierdzone pismami. Na podstawie towarzyszących transakcji dokumentów nie jest w mojej opinii możliwe utrzymanie tezy o wyłącznym bądź wiodącym powiązaniu zakupu z 2015 roku z mającymi się odbyć w 2017 roku Mistrzostwami Europy U21. Zwracam też uwagę, że teza ta jest krzywdząca dla Gminy Kraków i stawia ją w niekorzystnym świetle. Wynajem band na 5 spotkań wspomnianych mistrzostw to koszt około 100 tysięcy złotych. Dwanaście razy mniej niż koszt zakupu.

Na koniec jeszcze raz chciałbym z pełną mocą podkreślić, że zarówno ja jak i pozostali przedstawiciele Wisła Kraków SA staramy się nie komentować publicznie postawy innych klubów. Nie odnosimy się do żadnych aspektów ich działalności, nie oceniamy jej efektywności. Nasze wypowiedzi dotyczą wyłącznie działań Gminy Kraków. W większości swoich pism i wypowiedzi staramy się wręcz nie wskazywać nazwy żadnego innego klubu, tak aby nie wywoływać niepotrzebnych napięć, za co byliśmy zresztą krytykowani. Z analogicznych powodów niniejsze oświadczenie nie będzie publikowane na stronie internetowej Wisła Kraków SA. O podobną postawę apeluję do zarządu MKS Cracovia SSA.

Z poważaniem,
Tomasz Jażdżyński

A więc kto wygrał tę wojenkę?

ms

Najnowsze

Co w Krakowie