Długa lista kolejnych pomysłów na Kraków. Szykujcie się na duże zmiany

Musisz przeczytać

„Planowane konsultacje społeczne w 2021 roku” – to tak naprawdę lista nowych pomysłów na Kraków. Długa lista. To przede wszystkim inwestycje, ale także zmiany np. w organizacji ruchu. I niektóre sprawy, które już wydawały się zamknięte.

Taką sprawą jest choćby przekształcenie (reorganizacja) Młodzieżowych Domów Kultury. Inicjatywa takich zmian przepadła kilka miesięcy temu, ale jeszcze w I kwartale planowane są konsultacje na ten temat.

Konsultacje obejmą także opłaty za śmieci i sposób ich ustalania. Ten problem stanie przedmiotem publicznej debaty w drugim półroczu.

Ciągle aktualne są pomysły rozszerzenia stref płatnego parkowania. Do tego dojdzie jeszcze ustalenie granic strefy czystego transportu.

Najwięcej konsultacji będzie dotyczyć inwestycji. Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw zostanie poddana ocenie mieszkańców w drugim półroczu. W tym samym czasie mogą być prowadzone konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, a także budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów. Na trzeci kwartał planowane są konsultacje na temat budowy linii tramwajowej na odcinku Cichy Kącik – Azory.

Jeszcze w tym półroczu planowane jest przedstawienie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej. Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” może się pojawić na przełomie marca i kwietnia. A potem zostanie przedstawiona koncepcja budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

(GS)

Oto pełny plan konsultacji na rok 2021

Wydział Edukacji
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.przekształcenie/reorganizacja Młodzieżowych Domów Kulturymieszkańcypierwszy kwartał 2021 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Krakówmieszkańcy, NGOII półrocze 2021
2.Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymimieszkańcy, NGOII półrocze 2021
3.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłatymieszkańcy, NGOII półrocze 2021
4.Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część rokumieszkańcy, NGOII półrocze 2021
5.Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej KrakówmieszkańcyI kwartał 2021
6.Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiejmieszkańcyIV kwartał 2021
7.Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachmieszkańcyI półrocze 2021 (marzec/kwiecień)
8.Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze RybitwmieszkańcyII półrocze 2021
9.Koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w KrakowiemieszkańcyII półrocze 2021
10.Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac InwalidówmieszkańcyII półrocze 2021
11.Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&RidemieszkańcyII półrocze 2021
12.Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy BalickiejmieszkańcyI półrocze 2021
Wydział Kształtowania Środowiska 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Uchwała RMK w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowamieszkańcy i NGOpaździernik/listopad 2021 r.
2.Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.zgodnie z ustawą: Koła łowieckie i Powiatowy Lekarz Weterynariilistopad/grudzień 2021r.
3.Uchwała RMK w sprawie ustanowienia użytków ekologicznychmieszkańcy i NGOwrzesień/październik 2021 r.
Wydział Sportu 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymNGOI półrocze 2021
Zarząd Inwestycji Miejskich 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.„Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI”.mieszkańcyIII kwartał 2021 r.
2Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji pn.: „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” zlokalizowanej na terenie Lasów Tynieckichmieszkańcy, organizacje ekologiczne zrzeszone w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ŚrodowiskaIII kwartał 2021
3.Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciagu ul. KąpielowejmieszkańcyII kw. 2021
4.Budowa linii tramwajowej na odcinku Cichy Kącik – AzorymieszkańcyIII kw. 2021
5.Budowa uzupełniającego układu komunikacyjnego – ulicy KDW.5, na odcinku od skrzyżowania ul. Żywieckiej i ul. K. Szczerbińskiego do skrzyżowania z projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów o łącznej długości około 420 m” –– realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów (ZIM/T1.123/15)mieszkańcyI kw. 2021
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.System Informacji Miejskiej dla Krakowamieszkańcy Gminy Miejskiej KrakówLuty 2021 r.
2.Utworzenie strefy czystego transportu w Krakowie (docelowy kształt i zakres)mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków/NGOlistopad 2020 – kwiecień 2021
3Plany rozwoju Obszaru Płatnego Parkowaniamieszkańcy Gminy Miejskiej Krakówkwiecień 2020 – czerwiec 2021
Zarząd Zieleni Miejskiej 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Zagospodarowanie skweru przy ul. Stanisława RostworowskiegomieszkańcyLuty 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023 – 2025NGOIII kwartał 2021
2.Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021 – 2030NGOI kwartał 2021
Grodzki Urząd Pracy 
Lp.Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadaniaGrupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*Planowany termin konsultacji
1.Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2024 w Gminie Miejskiej KrakówNGOI kwartał 2021 r.
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca