Drożyna „uderza” w miejskie przetargi. Urzędnicy poczekają na nową siedzibę

Nie udał się przetarg ogłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej na opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy nowej siedziby na terenie  kamieniołomu Liban. Wpłynęła jedna oferta, która znacząco przekroczyła oczekiwania miejskich urzędników. To oznacza, że plany przeprowadzki urzędników ZZM do nowej siedziby odsuną się w czasie. 

Ogłoszony z początkiem maja przetarg miał wyłonić firmę, która opracuje kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy nowej oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie na terenie kamieniołomu Liban. Urzędnicy planowali przeznaczyć na ten etap prac kwotę 381 tys. złotych, tymczasem w dniu otwarcia ofert okazało się, że jedyna złożona oferta opiewała na sumę ponad 528 tys. złotych.

Tak duża rozpiętość miedzy szacowanymi kosztami ze strony miasta, a potencjalnego wykonawcy to wynik postępującej inflacji i rosnących cen materiałów budowlanych. Wzrost cen materiałów budowalnych i usług o 20-30 procent w ciągu roku, skutkuje coraz  częstszym unieważnianiem i powtarzaniem przetargów, ponieważ oferty są wyższe niż kosztorysy.  Wykonawcy wybrani w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których zaskoczył wzrost cen materiałów mogą wnioskować o wzrost wynagrodzenia, ale jeśli ich wynagrodzenie było ustalone jako ryczałtowe, wtedy spotykają się zazwyczaj z  odmową podwyższenia wynagrodzenia. Stąd każdy wykonawca dokładnie szacuje budżet i stara się tak złożyć ofertę aby zrównoważyć sobie potencjalny wzrost kosztów. I koło się zamyka – wyższe oferty wykonawców, to więcej unieważnianych przetargów i mniej inwestycji w Krakowie.

Przetarg został unieważniony, ale co ciekawe, nie ze względu na przekroczenie budżetu ale jak informuje ZZM pojawiły się uchybienia formalne. ZZM „odrzucił z postępowania jedyną złożoną ofertę, ponieważ Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wadialnego do upływu terminu składania ofert. Zaznaczamy, iż należna wartość zabezpieczenia wadialnego, w wysokości 2 700,00 zł, nie została wniesiona do czasu upływu
wyznaczonego w dniu 16.05.2022r. na godzinę 10:00 terminu składania ofert. Zamawiający odstąpił od oceny oferty, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania w oparciu o wyżej powołaną podstawę prawną i faktyczną” poinformował ZZM.

Przewidywania co do sytuacji na rynku zamówień publicznych  nie są optymistyczne – wzrost cen surowców, przerwanie łańcuchów dostaw i radykalna zmiana na rynku pracy może w krótkim czasie doprowadzić do paraliżu inwestycji i utraty środków pochodzących np. z dotacji. 

Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Nowe siedziby dla miejskich urzędników nie wzbudzają entuzjazmu krakowian. I tak jest w przypadku nowego biurowca dla ZZM.  Budowa siedziby od samego początku wzbudza duże kontrowersje. Inwestycja miała powstać na terenie kamieniołomu Liban, który służy jako miejsce wypoczynku krakowian. Od kilku lat trwa dyskusja co do przyszłego charakteru tego obszaru. W ramach rewitalizacji planuje się utworzenie użytku ekologicznego, którego domagali się krakowscy przyrodnicy. Utworzenie użytku ma ochronić unikalny charakter tego miejsca oraz w przyszłości wstrzymać, jakiekolwiek możliwość zabudowy tych terenów. Pojawiło się pytanie, czy budowa siedziby dla ZZM-u nie będzie kolidować z planami ochrony kamieniołomu i utworzenia użytku ekologicznego? Dodatkowo na potrzeby budowy biurowca konieczne byłoby wycięcie ponad 40 drzew i 27 krzewów. Urzędnicy tłumaczyli, iż w miejsce wyciętych drzewa  zostaną posadzone nowe. Taka koncepcja spotkała się z negatywnymi komentarzami nie tylko aktywistów miejskich czy ekologów, ale także radnych miasta. Jak tłumaczył dyrektor ZZM Piotr Kempf teren, na którym ma powstać nowa siedziba, nie znajduje się na terenie planowanego użytku ekologicznego. 

 

Jarek Strzeboński

1 KOMENTARZ

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie