Duże zmiany w egzaminie maturalnym i ósmoklasisty. Będzie łatwiej zdać. Sprawdź szczegóły i nowe terminy!

Musisz przeczytać

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada duże zmiany w zasadach egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Będą nowe arkusze egzaminacyjne i nowe wymagania. Wprawdzie szczegółowe zasady mają być zatwierdzone do końca grudnia, ale już wiadomo, że matura i egzamin ósmoklasisty będą łatwiejsze, bo uczniom zostaną postawione mniejsze wymagania. Zmieni się także termin egzaminów na zakończenie podstawówki – odbędą się one w ostatnim tygodniu maja 2021 roku, a nie w kwietniu

„Minister edukacji i nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej” – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przepisy w tym zakresie mają być opracowane do końca tego roku, ale już wiadomo, że egzaminy maturalne i ósmoklasisty będą łatwiejsze. Uczniom zostaną postawione mniejsze wymagania. Ma być mniej zadań i mniej lektur, a np. na maturze nie będzie obowiązku zdawania przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – wszystkie przedmioty można będzie zadawać na poziomie podstawowym, a więc tym łatwiejszym.

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych

Z języka polskiego:
• zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
• zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
• możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

Z matematyki:
• zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
• zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
• zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020)

Z języka obcego:
• zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
• zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
• ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków)

Zmiany na maturze:

Z matematyki na poziomie podstawowym:
• zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);

Ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
• zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi konsultacje dotyczące zmiany zasad egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. Uwagi można zgłaszać tylko do 27 listopada 2020.

„Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r. Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

(GEG)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca