Dziś sesja Rady Miasta Krakowa. Relacja na żywo tylko w KRKnews.pl

O godz. 10 rozpoczęła się sesja Rady Miasta. Podczas sesji radni zajmą się m.in. lokalizacją nowych kasyn, rozbudową systemu kolei aglomeracyjnej na terenie miasta, budową tramwaju dwusystemowego łączącego Wieliczkę z Krakowem oraz zmianami zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Dodatkowo radni wysłuchają informacji Straży Miejskiej na temat możliwości usuwania wraków z krakowskich ulic. Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miasta Krakowa dostępna jest na stronie UMK.

Godz. 10.10 – sesja rozpoczyna się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Prowadzący obrady Rafał Komarewicz upomina radnych, aby potwierdzili swoja obecność.

Godz. 10.20 – radni zgłaszają interpelacje.

Godz. 11.00Zbigniew Ulman, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej przedstawia radnym informacje dotyczące usuwania wraków z krakowskich ulic. – Porzucone samochody stanowią nie tylko ogromne zagrożenie dla środowiska, ale także zajmują jakże cenne miejsca parkingowe w Krakowie. Od początku roku, w wyniku działań strażników miejskich około 1300 takich pojazdów zniknęło z miejskiej przestrzeni. Część z nich trafiła na parking miejski, reszta została usunięta przez samych właścicieli-wylicza zastępca komendanta Straży Miejskiej. Zbigniew Ulman tłumaczy, na jakiej podstawie można usunąć wrak z ulicy-Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym straż miejska może usunąć pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania. Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby. W sytuacji, gdy pojazd zaparkowany jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca –  wyjaśnia przedstawiciel Straży Miejskiej. Łukasz Wantuch (Przyjazny Kraków) pyta, czy spółdzielnie mogą same usuwać takie pojazdy? Istnieje taka możliwość, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami-odpowiada Zbigniew Ulman

Godz. 11.25 – przerwa w obradach do godziny 12.10

Godz. 12.15 – rozpoczęła się dyskusja dotycząca uchwały krajobrazowej. Wśród zmian znalazło się łącznie 41 zmian w uchwale krajobrazowej. Jednym z najważniejszych postulatów to zakaz wywieszania treści reklamowych na rusztowaniach. Obecnie bilbordy można na nich wieszać tylko w czasie trwania remontu. Ten przepis jest jednak często wykorzystywany do tego, aby takie reklamy wisiały wiele miesięcy po zakończeniu prac.

– Do specjalnego zespołu, który miał przeanalizować zasadność zmian w uchwale, zgłoszono w sumie 177 propozycji. Pozytywną rekomendację uzyskało 57 z nich, co przełożyło się na 41 przepisów- mówił wiceprezydent Jerzy Muzyk. Ja dodał, dzisiejsza dyskusja nad projektem uchwały krajobrazowej otwiera tylko możliwość wprowadzenia zmian.

Małgorzata Jantos (Nowoczesny Kraków) zadał pytanie, czy w zespole, który opracował zmiany w uchwale krajobrazowej,  byli obecni radni oraz przedsiębiorcy. Andrzej Hawranek (Platforma-Koalicja Obywatelska) stwierdził, że sposób wprowadzenia zmian w uchwale krajobrazowej to bubel-Problem z szyldami wziął się stad, że przedsiębiorcy po kilka razy składają wnioski o pozwolenie na umieszczenie reklamy, a urzędnicy dowolnie interpretują zapisy uchwały-stwierdził radny. Michał Starobrat (Nowoczesny Kraków) zauważył, że proponowane zmiany w uchwale krajobrazowej, uniemożliwiają powstawanie na terenie Krakowa nowych wybiegów dla psów. Zdaniem Andrzeja Hawranka rynek reklamy zewnętrznej w Krakowie sterowany jest ręcznie-W naszym mieście jest kilkaset nielegalnych słupów reklamowych. Magistrat ma o tym pełna wiedze, ale nic z tym nie robi-kategorycznie stwierdził radny.

Godz. 14.15 – prowadzących obrady Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość) zakończył dyskusje o uchwale krajobrazowej.

Godz. 14.20Tomasz Popiołek (Wydział Spraw Administracyjnych) referuje projekty uchwały dotyczące lokalizacji kasyn na terenie Krakowa. Aktualnie w Krakowie działa cztery kasyna. Kasyna te znajdują się przy ul. Kalwaryjskiej 9–15, ul. Armii Krajowej 11, ul. Papierniczej 3 oraz na placu Szczepańskim 3. Do urzędu wpłynęło 12 wniosków. Większość z tych projektów dotyczy uzyskania koncesji w tych samych lokalizacjach, ale z inicjatywy różnych spółek. Łukasz Wantuch proponuje, aby radni zagłosowali za dotychczasowymi lokalizacjami. Łukasz Sęk (Koalicja Obywatelska) pyta, dlaczego akurat te cztery lokalizacje mają zostać przegłosowane-To dziwna argumentacja, aby preferować tylko te firmy, które już prowadza kasyna w Krakowie-mówił radny Sęk.

Godz. 15.00 – radni zapoznają się ze stanowiskami przedsiębiorców wnioskujących o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry.

Godz. 16.00 Dominik Jaśkowiec (Kolacji Obywatelska) przedstawia projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej. – Chcemy, aby mieszkańcy mieli zapewniony dostęp w przyszłości do kolei aglomeracyjnej, poprzez budowę przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 8 oraz włączenie w system kolei aglomeracyjnej linii kolejowej nr 100 – mówi radny. Rozbudowa dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy – w zakresie linii kolejowej nr 8 wnosi się o budowę co najmniej trzech nowych przystanków kolejowych: Kraków – Prądnik Czerwony, Kraków – Prądnik Biały, Kraków – Żabiniec (al. 29 listopada) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej. Natomiast w zakresie linii kolejowej nr 100 (Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa) wnosi się o realizację następujących zamierzeń inwestycyjnych: budowę nowych przystanków kolejowych Kraków – Olsza, Kraków – Dąbie oraz Kraków – ul. Dekerta, realizację przejścia podziemnego pomiędzy ul. Raciborskiego/Chałupnika a ul. Lotniczą. – Siostrzany projekt rezolucji skierowany został do władz krajowych i wojewódzkich z apelem, by podjąć te działania kolejowe – mówił radny Dominik Jaśkowiec.

Godz. 16.06Dominik Jaśkowiec przedstawia rezolucji do Prezydenta Miasta Krakowa, Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie realizacji studium wykonalności dla budowy tramwaju dwusystemowego łączącego Wieliczkę z siecią tramwajową miasta Krakowa. – Tramwaj dwusystemowy to wykorzystywany z powodzeniem w wielu europejskich aglomeracjach szynowy środek transportu publicznego łączący w sobie zalety transportu kolejowego i tramwajowego. Dzięki standardowemu rozstawowi szyn (1435 mm) jest możliwe jego wykorzystanie zarówno w krakowskiej sieci tramwajowej, jak i też kolejowej. Wprowadzenie tramwaju dwusystemowego będzie zdecydowanie tańsze od budowy równoległej do linii kolejowej 109 nowej linii tramwajowej oraz pozwoli na lepsze skomunikowanie aglomeracji krakowskiej –tłumaczył radny.

Godz. 16.45 – przerwa w obradach do godziny 17.20

Godz. 17.30 – kolejny punkt sesji. Uchwała  w sprawie wycofania zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkami użytkowymi położonymi w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 42 B, C, F, G, H, I 

Godz. 18.10 – głosowanie w bloku głosowań. Radni podjęli 46 uchwał, 4 rezolucje, a 21 projektów uchwał procedowali podczas pierwszych czytań. 

Godz. 18.20 – zakończenie obrad. 

 

 

1 KOMENTARZ

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie