Ekolodzy: Wyrzućmy samochody z centrum CAŁKOWICIE

Sporo emocji wywołał plan przebudowy ulicy Krakowskiej, która ma się stać bardziej przyjazna dla pieszych. Zmotoryzowani i sklepikarze protestują, za to Polski Klub Ekologiczny chce iść jeszcze dalej. „Krakowska zalicza się do ulic, która absolutnie nie nadaje się, by jeździć po niej samochodem” – czytamy w memorandum wystosowanym przez Zielonych. „Mieszkańcy muszą to zrozumieć!”.

PKE przypomina, że o uspokojenie ruchu samochodowego w śródmieściu Krakowa i starej części Podgórza apelował już 30 lat temu. Władze Krakowa przez wiele lat tłumaczyły, że nie są w stanie zrealizować tego rozwiązania bo nie ma drogowego układu odciążającego obszaru śródmiejskich uliczek i nie ma alternatywy w postaci szybkiego tramwaju.

Teraz takie rozwiązania istnieją – zwraca uwagę PKE. „Już od lat funkcjonuje układ drogowy odciążający śródmieście i starą część Podgórza a także została ukończona linia szybkiego tramwaju z Krowodrzy do Kurdwanowa. Nie ma zatem żadnych powodów aby utrzymywać bałagan komunikacyjny jaki powodują samochody w starej części Krakowa” – czytamy w memorandum. Ekolodzy twierdzą, że samochody blokują tramwaje, zniechęcając mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, a rowerzyści są wyrzucani poza nawias.

skaw4

PKE walczy też z argumentami sklepikarzy, którzy obawiają się o swoje interesy. „Światowa literatura wskazuje, że ulice bez samochodu przynoszą największe profity zlokalizowanym tam sklepom” – podkreśla PKE.

 

Pełny tekst memorandum:

PKE po raz kolejny w ostatnim czasie zabiera głos w sprawie kompleksowego uspokojenia ruchu w śródmieściu Krakowa. Tym razem pretekstem jest przedstawiona do konsultacji społecznej koncepcja przebudowy ulicy Krakowskiej i planowana Starowiślnej. Przypominamy, że minęło 30 lat od Apelu PKE o kompleksowe uspokojenie ruchu w Śródmieściu Krakowa i starej części Podgórza. Przesłaliśmy wtedy władzom Krakowa zarys koncepcji tego rozwiązania, która została potem wpisana w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 1993 roku. Wielokrotnie wracano do sprawy na posiedzeniach rady ekspertów komunikacyjnych opierając się na opracowaniu między innymi specjalistów z Poznania. Władze Krakowa przez wiele lat tłumaczyły, że nie są w stanie zrealizować tego rozwiązania bo nie ma drogowego układu odciążającego obszaru śródmiejskich uliczek i nie ma alternatywy w postaci szybkiego tramwaju.

Tymczasem już od lat funkcjonuje układ drogowy odciążający Śródmieście i starą część Podgórza a także została ukończona linia szybkiego tramwaju z Krowodrzy do Kurdwanowa. Nie ma zatem żadnych powodów aby utrzymywać bałagan komunikacyjny jaki powodują samochody w starej części Krakowa. Części Krakowa, która nie nadaje się do masowego ruchu samochodowego tak ze względów technicznych wynikających z terenochłonności samochodu jak i ze względów ekologicznych – ogromne zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Samochody w tym obszarze Krakowa stały się największym problemem komunikacyjnym, gdyż blokują transport zbiorowy, szczególnie tramwaje ale także ruch pieszy i rowerowy. Blokowanie tramwajów przez samochody jest szczególnie groźne dla systemu komunikacyjnego miasta, gdyż spowalnia tramwaje do poziomu zniechęcającego mieszkańców do korzystania z tej formy transportu. PKE wielokrotnie zwracał się do Władz Miasta z apelem o ułatwienie i przyspieszenie komunikacji tramwajowej.

Zgodnie z podstawowymi zasadami inżynierii komunikacyjnej a także europejskiej polityki transportowej już dawno należało ten problem rozwiązać przez usunięcie samochodów z ulic, które nie są w stanie przejąć tego ruchu. Tymczasem przedstawiony do konsultacji projekt przebudowy ulicy Krakowskiej poza słusznym rozcięciem jej dla ruchu tranzytowego z ulicą Stradom nie rozwiązuje konfliktów jaki wywołują samochody z racji ich terenochłonności. Proponowana koncepcja przebudowy ulicy Krakowskiej kopiuje rozwiązania z ulic Karmelickiej, Zwierzynieckiej, Długiej, Rakowickiej gdzie samochody blokują tramwaje a rowerzyści są wyrzuceni poza nawias! Kampania MPK pozostaw 1,5 m to wołanie na puszczy podobnie jak apele o pozostawienie samochodu w dniach ekstremalnego smogu. Przypominamy, że na Alejach i ulicy Dietla, które są reprezentantami ulic śródmiejskich występują największe stężenia zanieczyszczeń nie tylko w okresie grzewczym. Tam w okresie lata codziennie występują przekroczenia dopuszczalnych norm dwutlenku azotu. Trzeba wreszcie uczynić śmiały krok do przodu i w trosce o nową przestrzeń publiczną przeznaczoną wyłącznie dla: tramwaju, pieszych i rowerzystów zabrać się poważnie za ograniczanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu w śródmieściu Krakowa. Tego działania nie mogą powstrzymywać małe ale hałaśliwe grupki ludzi, którzy przyzwyczaili się trzymać samochody pod oknami swoich budynków lub warsztatów pracy.

Ulice Krakowska, Starowiślna i inne niżej wymienione nie mogą być parkingiem dla sklepikarzy i pracowników zlokalizowanych tam sklepów. Jako ulice handlowe muszą być dobrze zaopatrzona w towar i władze miasta powinny to zapewnić przez cywilizowany a więc ograniczony czasowo dowóz towaru do sklepów w ściśle określonym i nie kolizyjnym z innym ruchem czasie.

Podobnie powinny być zorganizowane wszystkie ulice handlowe miasta zlokalizowane w śródmieściu a więc: Zwierzyniecka, Karmelicka, Długa, Stradom, Kalwaryjska. Bez tak zarysowanego programu zmian organizacji ruchu nigdy nie zlikwidujemy bałaganu komunikacyjnego w śródmieściu Krakowa i problemów ekologicznych jakie powodują samochody.

Często środowisko kupców i sklepikarzy szantażuje władze miasta, że ograniczenie ruchu samochodowego spowoduje upadek handlu. Tymczasem światowa literatura wskazuje, że ulice bez samochodu przynoszą największe profity zlokalizowanym tam sklepom.

Mieszkańcy miasta muszą zrozumieć, że są w Krakowie obszary po których można jeździć samochodem i obszary, które do tego absolutnie się nie nadają. Do takich właśnie ulic zaliczają się Krakowska i Starowiślna. A władze Krakowa wreszcie muszą zrozumieć, że zaspokojenie ambicji entuzjastów motoryzacji to mnożenie problemów bałaganu komunikacyjnego, zagrożenia zdrowia i życia: spalinami, hałasem, smogiem zimowym i letnim fotochemicznym.

Z ww. racji apelujemy o przygotowanie koncepcji przebudowy ulic: Krakowskiej i Starowiślnej przeznaczonych wyłącznie dla: tramwaju, ruchu pieszego, rowerów i ruchu dostawczego do sklepów w ograniczonym czasie.

Polski Klub Ekologiczny deklaruje włączenie się naszych ekspertów, fachowców i praktyków z zakresu polityki komunikacyjnej do prac projektowych i konsultacyjnych.

(wm)

 

Zobacz także