Fajerwerki – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podpowiada, na co zwrócić uwagę przy ich zakupie

Fajerwerki, pomimo stopniowego odchodzenia od takiej formy witania Nowego Roku, od lat są symbolem sylwestrowej nocy. Produkty te, jako wyroby pirotechniczne, muszą być zaprojektowane tak, aby działać prawidłowo podczas ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ale też tak, by mogły zostać unieszkodliwione w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

Producenci, by móc wprowadzać takie wyroby na rynek, muszą spełnić szereg wymagań, w tym m.in. uzyskać certyfikat badania, przeprowadzanego przez jednostkę notyfikowaną, który potwierdza, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa. – Wiele ważnych informacji o fajerwerkach znajdziemy w ich oznakowaniu, które pomoże podjąć świadomą decyzję o zakupie – wskazuje Joanna Jahn-Machowska, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

W oznakowaniu fajerwerków powinny się znaleźć:
•znak CE, który potwierdza przeprowadzenie procedury oceny zgodności,
•instrukcja obsługi i informacja o warunkach bezpieczeństwa,
•dane producenta lub importera,
•nazwa oraz określenie typu,
•numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partii lub jego serii oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
•oznaczenie klasy,
•określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone ich używanie,
•ilość netto materiału pirotechnicznego.
– Pamiętajmy, że wszystkie informacje powinny być podane po polsku, w jasnej, zrozumiałej i czytelnej dla odbiorców formie – dodaje Joanna Jahn-Machowska, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Grafika – Inspekcja Handlowa Kraków

Przy zakupie i używaniu fajerwerków zalecamy, żeby:
•nie kupować ich z niepewnych źródeł i bez odpowiedniego oznakowania,
•zapoznać się z instrukcją obsługi,
•nie używać produktów uszkodzonych, w pękniętych opakowaniach czy takich, z których wysypuje się proch,
•nie pochylać się nad ładunkiem, odpalać go stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce,
•oddalić się natychmiast po odpaleniu i zachować bezpieczną odległość,
•nie odpalać ponownie niewypałów,
•nie rzucać petardami i nie odpalać ich w ręku,
•odpalać je pojedynczo, nigdy kilka na raz,
•nie wbijać patyków rakiet w ziemię – służą one do stabilizacji lotu.
Co równie istotne, sprzedaż fajerwerków niepełnoletnim jest przestępstwem, które podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Grafika – Inspekcja Handlowa Kraków

Wątpliwości w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa czy niewłaściwego oznakowania przez oferowane na terenie województwa małopolskiego fajerwerki, można zgłaszać do Inspekcji Handlowej: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.

Najnowsze

Co w Krakowie