Jacek Majchrowski chwali budżet Krakowa. Radni sceptyczni

Od rana trwa ważna sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której radni zdecydują, czy prezydent Jacek Majchrowski otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. W swoim wystąpieniu prezydent Majchrowski podkreślił, że miniony rok był trudny z powodu różnych czynników, takich jak wojna na Ukrainie, rosnące ceny energii i wysoka inflacja. W tych niełatwych warunkach miasto musiało realizować budżet.

Podczas sesji Jacek Majchrowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok. Zaznaczył, że realizacja planu finansowego napotkała trudności związane z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak konflikt na Ukrainie i kryzys energetyczny, które przyczyniły się do wzrostu inflacji i kosztów funkcjonowania miasta. Prezydent Majchrowski podkreślił, że straty Krakowa z tego powodu wyniosły około 440 mln zł, „a rzeczywisty wymiar strat jest jeszcze wyższy ze względu na dynamiczną tendencję wzrostu inflacji”.

Mimo tych trudności, miasto kontynuowało politykę inwestycyjną, a na inwestycje wydano 1,144 mld zł, co stanowiło ponad 87% planu. Prezydent podkreślił, że utrzymanie wysokiego poziomu nakładów finansowych na inwestycje było głównym celem miasta. Jednak niektóre inwestycje realizowane w formule „zaprojektuj i buduj” spotkały się z problemami, takimi jak renegocjacje wartości kontraktów i opóźnienia w realizacji.

Wiceprezydent Andrzej Kulig przedstawił listę najważniejszych inwestycji, jakie udało się zakończyć w ubiegłym roku. Łącznie zrealizowano 385 zadań inwestycyjnych o wartości 725 milionów złotych, w tym sześć inwestycji strategicznych, 266 programowych i 113 dzielnicowych – Ważnym punktem zeszłorocznego budżetu były remonty nakładkowe ulic, realizowane we wszystkich osiemnastu dzielnicach miasta – w 148 lokalizacjach – w rekordowej liczbie w porównaniu do poprzednich lat. Na ten cel przeznaczyliśmy 132,5 mln zł – wyliczał Andrzej Kulig.

Mariusz Kękuś z klubu Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że dochody własne miasta w 2022 roku wyniosły ponad 700 milionów złotych, czyli o 300 milionów więcej niż w poprzednim roku. Jego zdaniem, dochody te szczególnie ucierpiały w czasie pandemii, ale teraz już nie widać jej wpływu na budżet. Radny skrytykował natomiast „niskie wykorzystanie środków europejskich”. Radny Kękuś skrytykował również niskie wykorzystanie środków europejskich. Miasto planowało wykorzystać 330 milionów złotych z tych środków w budżecie na 2022 rok, ale ostatecznie wydano tylko 215 milionów złotych To jeden z grzechów w zarządzaniu miastem, który rok do roku niestety się powtarza – mówił radny Kękuś.

Andrzej Hawranek z klubu Platforma-Koalicja Obywatelska również wziął pod uwagę trudności, z jakimi miasto musiało się zmierzyć w 2022 roku. Jednakże, jego zdaniem, budżet został lepiej wykonany niż w poprzednim roku. Zdaniem radnego w ostatnim roku niepokojąco rośnie zadłużenie miasta oraz związane z tym koszty obsługi długu.

Na problem rosnącego zadłużenia miasta wskazał również Łukasz Gibała z klubu „Kraków dla mieszkańców”. Radny zwrócił uwagę na fakt, że w 2022 roku koszt obsługi długu wyniósł 192 miliony złotych – Za tą kwotę można byłoby zakupić  32 elektrycznych autobusów – wyliczył radny. Łukasz Gibała ocenił, że pod względem finansowym rok 2022 był dla Krakowa pełen niechlubnych rekordów, w tym najwyższego deficytu w historii miasta, wynoszącego ponad 4 miliardy złotych. 

Michał Starobrat z klubu Nowoczesny Kraków oceniając wykonanie budżetu miasta za miniony rok, zauważył pewne pozytywne aspekty, ale wyrażił również obawy dotyczące przyszłości. Według radnego „zeszły rok nie wyglądał najgorzej, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, ponieważ wielokrotnie plan budżetowy był zmieniany”. Radny wyraził obawy co do przyszłości. Jego zdaniem w przyszłym roku Krakowa czeka „stagnacja inwestycyjna” – Ten rok się jeszcze udał, ale w przyszłości to tak naprawdę będzie stagnacja inwestycyjna i wszyscy mamy tego świadomość – podkreślił. 

Polityk wyraził zaniepokojenie nadchodzącym rokiem, prognozując drastyczne zmniejszenie poziomu inwestycji od przyszłego roku. Jego zdaniem, to najgorsza rzecz, jaką mogliśmy zafundować mieszkańcom Krakowa. Starobrat wskazał na spodziewane negatywne skutki tej sytuacji dla rozwoju miasta i dobrobytu jego mieszkańców.

Decyzja radnych ws. absolutorium dla prezydenta Krakowa za wykonanie budżetu za rok 2022 będzie miała istotne znaczenie dla dalszych losów prezydenta. Jeśli prezydent nie otrzyma go po raz drugi, to prawo zezwoli na rozpisanie referendum ws. jego odwołania. 

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie