Jak epidemia koronawirusa wpływa na firmy w Krakowie? Nie jest dobrze

fot. Pixabay

Większość firm w Krakowie źle znosi skutki koronawirusa, epidemia ma negatywny wpływ na działalność wszystkich biznesów w Krakowie niezależnie od wielkości oraz branży. To główny wniosek z raportu „Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie”.

Raport powstał na podstawie ankiet wypełnianych prze krakowskich przedsiębiorców. Na pytania zadane przez urzędników magistratu odpowiedziało 278 osób prowadzących biznes w Krakowie. Wnioski? Nie jest dobrze.

Mali mają najgorzej

Epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na wszystkie krakowskie firmy, niezależnie od ich wielkości. Jednak najdotkliwiej aktualną sytuację znoszą przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.

Aż 70 proc. właścicieli małych firm uważa za konieczne wydłużenie czasu pracy personelu. Z drugiej strony 57 proc. deklaruje możliwość skrócenia godzin pracy

Zdecydowana większość małych firm, bo 86 proc., przewiduje zmniejszenie działalności z powodu braku klientów.• 60 proc. właścicieli firm zamierza zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom, a 41 proc. rozważa możliwość zwolnienia pracowników.

Płynność finansową już straciło 70 proc. drobnych przedsiębiorców. A to ie jedyne kłopoty. Jedna trzecia ma problemy z opóźnieniem łańcucha dostaw,Ponad połowa wskazuje na problemy z anulowaniem umowy lub spowolnienie w sprawie podjęcia nowych umów. Co drugi mały przedsiębiorca rozważa decyzję o tymczasowym zamknięciu.

Duży może więcej

A co z dużymi firmami? Co dziesiąta uznała, że epidemia koronawirusa nie ma żadnego wpływu na ich działalność. Dla 19 proc. epidemia ma umiarkowany wpływ, a dla 62 proc. – znaczący.

Ale w średnich i dużych przedsiębiorstwach też może dojść do zmniejszenia wynagrodzeń (w 57 proc. firm). Utrata płynności finansowej grozi połowie, a tymczasowe zawieszenie działalności może objąć 47 proc. dużych i średnich firm.

Duże firmy lepiej radzą sobie w czasie epidemii, bo mają zgromadzony kapitał pozwalający na przetrwanie przynajmniej jakiś czas przy ograniczonej lub zawieszonej działalności.

Zagrożone usługi

Najbardziej zagrożonym sektorem są usługi. Od lat stanowią one jeden z ważniejszych obszarów gospodarczych Krakowa. Ze względu na szeroko rozwiniętą turystykę rekreacyjną i biznesową, wielu przedsiębiorców decydowało się na rozpoczęcie takiej działalności lub jej przeniesienie do stolicy Małopolski. A teraz praktycznie wszystko stanęło w miejscu.

Grzegorz Skowron

W Krakowie powstał zespół ds. przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa

Zobacz także