Kąpiący się w stawie w Parku Lotników niszczą zieleń

Korzystający z kąpieli w stawie w Parku Lotników niszczą rośliny pływające oraz podwodne. Rośliny, które rosną w stawie, odgrywają szczególną rolę w procesie  filtracji wody. Ich brak powoduje zaburzenie procesu oczyszczania wody.

 – Niewłaściwe korzystanie z zieleni i otoczenia stawu skutkuje zaburzeniem procesu oczyszczania, a w konsekwencji prowadzi do degradacji zbiornika. Ponadto generuje to dodatkową pracę, a tym samym koszty utrzymania zbiornika w odpowiednim stanie – zaznacza urząd miasta. 

Pomimo zakazu korzystania ze stawu, w każdy cieplejszy dzień można spotkać osoby które pływają w tym miejscu w wodzie. Nie wiedza, że oprócz narażanie się na kare grzywny w wysokości 250 złotych, swoim działem przyczyniają się do zadeptywanie roślinności w stawie.

 – Rośliny pływające oraz podwodne w stawie, w parku Lotników Polskich stanowią kluczowy element ekosystemu dla zachowania czystości i przejrzystości wody. Niestety, z nadejściem cieplejszych dni bardzo często zdarza się, że staw i jego otoczenie użytkowane są w sposób nieprawidłowy – podkreśla magistrat. Oprócz regularnego czyszczenia stawu z zanieczyszczeń, urząd miasta uzupełninia  rośliny, które rosną w stawie. Odgrywają one bowiem szczególną rolę. Filtracja wody w stawie odbywa się właśnie przez oddziaływanie roślin, specjalnie dobrane kruszywo absorbujące fosfor, a także system filtracji mechanicznej.

Staw w Parku Lotników powstał między Ogrodem Doświadczeń oraz Tauron Areną Kraków i służy głównie jako zbiornik retencyjny do podlewania drzew.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie