Kolejne małopolskie gminy chcą likwidacji pieców na węgiel. Będą uchwały antysmogowe

Skawina, Tarnów, Oświęcim, Rabka-Zdrój i Krzeszowice to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla. A docelowo – nawet likwidację wszystkich pieców węglowych.

– Bardzo się cieszę, że kolejne małopolskie samorządy nie tylko respektują regionalną uchwałę antysmogową, ale chcą pójść o krok dalej – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Przykład Krakowa, który wprowadził zakaz używania paliw stałych w połowie 2019 roku, pokazuje, że takie działanie ma bardzo realny wpływ na jakość powietrza. Potwierdziły to badania ekspertów w Akademii Górniczo-Hutniczej, opublikowane kilka dni temu – dodaje Tomasz Urynowicz.
W ramach programu ochrony powietrza dla Małopolski opracowane zostaną jednolite zasady wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych, zgodnych z już obowiązującymi regulacjami. Gotowe są już wstępne wytyczne.

Oto najważniejsze propozycje:
• Zachowanie terminów wynikających z uchwały antysmogowej: obowiązek wymiany pozaklasowych pieców na węgiel i drewno do końca 2022 r., obowiązek wymiany pieców 3. i 4. klasy na węgiel i drewno do końca 2026 r.
• Zakaz instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel – od 1 stycznia 2022 r.
• likwidacja wszystkich funkcjonujących urządzeń węglowych – do 31 grudnia 2029 r.
• Przeprowadzenie przez gminy analizy skali ubóstwa energetycznego do 30 czerwca 2022 r. (zgodnie z Programem ochrony powietrza)
• Utworzenie lokalnych programów dopłat do wymiany pieca oraz osłonowego (dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania) dla najuboższych mieszkańców.

Radni Gminy Skawina już w marcu 2019 roku podjęli uchwałę intencyjną w sprawie opracowania lokalnych przepisów antysmogowych. O tym, jak ważny jest to dla nas problem, niech świadczy fakt, że nie było wówczas ani jednego głosu przeciw – mówi wiceburmistrz Skawiny Tomasz Ożóg. – Fakt, że samorząd wojewódzki opracowuje jednolite zasady dla lokalnych uchwał antysmogowych jest zatem dla nas dużym ułatwieniem: możemy być na przykład pewni, że podjęte przez nas zobowiązania będą zgodne z przepisami wojewódzkimi, krajowymi i unijnymi – dodaje.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz uważa, że lokalne uchwały antysmogowe powinny być oparte o rządowy program dopłat „Czyste powietrze”. Skutecznością w pozyskiwaniu subwencji z tego programu mogą się poszczycić zwłaszcza te gminy, w których działają ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Gminy, które zdecydują się na wprowadzenie lokalnych uchwał antysmogowych, mogą liczyć na preferencje w finansowania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie