Kolejne podejście do zniesienia zakazu palenia drewnem w Krakowie. Wrócą kominki?

Fot. Wikimedia

W poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, małopolski sejmik rozpatrzy petycję, której autor domaga się zniesienia zakazu palenia drewnem w piecach i kominkach w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że radni sejmiku odrzucą to żądanie. Uzasadnienie? Smog w Krakowie jest mniejszy właśnie dlatego, że w mieście nie pali się już ani węglem, ani drewnem.

Petycja w sprawie usunięcia krakowskiego zakazu palenia drewnem i prowadzonych działań ograniczających stosowanie pokojowych pieców i kominków opalanych biomasą drzewną wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego już pół roku temu. Dopiero teraz Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały odpowiadającej na takie żądania. Projekt zakłada odrzucenie petycji, a więc utrzymanie zakazu palenia węglem.

„Zarząd Województwa Małopolskiego nie planuje wprowadzania zmian do uchwały antysmogowej dla Krakowa. Skuteczność wprowadzonych regulacji jest potwierdzona oficjalnymi wynikami pomiarów jakości powietrza. Analizując trend zmian dobowego stężenia pyłu PM10 w sezonie grzewczym w latach 2014-2020 można zaobserwować wyższy spadek dla Krakowa (45%) niż dla pozostałej części Małopolski (30%)” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały o odrzuceniu petycji. Komisja uznała argumenty zarządu i najprawdopodobniej to samo zrobi w poniedziałek cały sejmik.

W uzasadnieniu jest też mowa o zasadności wprowadzenia czasowego zakazu palenia w kominkach na terenie całej Małopolski przy podwyższonym zanieczyszczeniu powietrza. Taki zakaz nie dotyczy tylko tych kominków, które są jedynym źródłem ogrzewania domu.

(GS)

Zobacz także