Kolejny wyrok w sporze o Dom im. Józefa Piłsudskiego

Związek Legionistów Polskich przegrywa z miastem kolejny spór sądowy. Tym razem o 7,5 mln złotych, których żądał związek. Ale Domu im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry wciąż nie jest w rękach miasta i stoi zamknięty.

„Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Związku Legionistów Polskich, który pozwał miasto na 7,5 mln złotych” – informuje krakowski magistrat. Na taką kwotę związek wycenił najpierw działania, które w jego ocenie przyczyniły się do promocji miasta, a po stwierdzeniu, że takie roszczenie nie ma podstaw prawnych, pełnomocnik związku uzasadniał, że są to koszty poniesione na utrzymanie Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandrach.

Dom im. Józefa Piłsudskiego od wielu lata jest przedmiotem sporu między miastem, a Związkiem Legionistów Polskich. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem ze stycznia 2019 r. związek nie ma prawa do zasiedzenia Domu Piłsudskiego, a w marcu 2020 roku w krakowskim sądzie rejonowym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie wydania gminie nieruchomości. Miasto chce wyremontować niszczejący budynek, fundusze na ten cel zostały zabezpieczone zarówno w kasie miejskiej, jak i w budżecie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Ale wciąż budynek nie jest we władaniu miasta.

Najświeższy wyrok zapadł 21 września tego roku. Sąd oddalił powództwo z kwietnia 2020 roku Związku Legionistów Polskich przeciwko gminie Kraków. Związek pozwał miasto na 7,5 mln złotych z tytułu promocji Krakowa. W związku z brakiem podstawy prawnej do takiego roszczenia pełnomocnik Związku powołał się na artykuł o bezpodstawnym wzbogaceniu, argumentując że miasto wzbogaciło się dzięki oszczędnościom wynikającym z tego, że to Związek utrzymywał budynek przy al. 3 Maja 7 i prowadził w nim Muzeum Czynu Niepodległościowego.

„W oddaleniu pozwu sąd orzekł, że roszczenia dotyczące promocji nie mają żadnych podstaw prawnych, a przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie mają w tej sprawie zastosowania. Miasto nie współpracowało ze Związkiem w zakresie prowadzenia muzeum, co do funkcjonowania którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało poważne zastrzeżenia. Warto tu też zauważyć, że muzeum nie było dostępne dla zwiedzających, a zbiory można było obejrzeć tylko po wcześniejszym umówieniu ‒ nie można więc mówić o promocji miasta” – czytamy w komunikacie magistratu.

W maju 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w wyniku przeprowadzonej kontroli, która wykazała rażące uchybienia, zakazuje dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego. Ministerstwo nakazało przekazanie eksponatów zgromadzonych przez Związek Legionistów Polskich do Muzeum Narodowego.

Jak długo poczekamy jeszcze na przejęcie przez miasto budynku na Oleandrach?

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie