Kontrola pobytu cudzoziemców w Krakowie. Są zatrzymania

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Krakowie. Zatrzymano obywatela Bangladeszu oraz obywatelkę Tajlandii.

Po przybyciu do Polski osoby te, w celu podjęcia pracy, chciały złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w związku z utratą ważności wizy oraz w związku z utratą ważności karty pobytu.

– Jednak do dnia wszczęcia kontroli nie uzyskali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, a także innych państw terytorium Schengen – podaje straż graniczna.

W związku z tym Komendant Placówki SG w Krakowie wydał cudzoziemcom decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie