Koronawirus w Krakowie. Festiwal Muzyki Filmowej odwołany!

Festiwal Muzyki Filmowej (materiały prasowe)

Z powodu koronawirusa tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie został odwołany. Impreza gromadząca co roku tysiące miłośników kina i muzyki filmowej planowana była w dniach 26-31 maja 2020 roku. Festiwal odbędzie się dopiero za rok, potrwa od 25 do 30 maja 2021 roku.

Oto pełna treść oświadczenia organizatorów Festiwalu Muzyki Filmowej:

Drodzy Fani, Artyści, Współorganizatorzy, Partnerzy, Przyjaciele, Wolontariusze!

Od kilku tygodni obserwujemy nadzwyczajną walkę mającą na celu opanowanie epidemii COVID-19 zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata. Międzynarodowa społeczność zmaga się z jednym z największych globalnych wyzwań ostatnich lat, które jest testem naszej solidarności i współpracy. Wnikliwie analizujemy wszystkie informacje, monitorujemy bieżącą sytuację, współpracujemy ze służbami.

Pragniemy wyrazić solidarność ze wszystkimi, których skutki epidemii dotknęły w bezpośredni i pośredni sposób, a także z tymi, którzy narażając życie i zdrowie pomagają innym. Łączymy się myślami także z sektorem kultury, innymi festiwalami na całym świecie i wszelkimi wydarzeniami, twórcami, artystami, partnerami, podwykonawcami, dla których jest to czas wielkiej próby.

Dokładnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z organizacją Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w maju 2020 roku. W związku ze stosunkowo bliskim czasem jego realizacji, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję – o przeniesieniu festiwalu i realizacji zaplanowanego programu w dniach od 25 do 30 maja 2021 roku.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to złożona konstrukcja kilkudziesięciu projektów muzycznych, zamówień kompozytorskich, premier suit i innych form symfonicznych, które powstają specjalnie dla festiwalu. To także potężna produkcja, zaawansowana w sferze wykorzystania najnowszych technologii oraz techniki scenicznej, a także organizacji widowni i jej bezpieczeństwa. Tak wielkie przedsięwzięcia logistyczne dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w obliczu zagrożeń, które niesie pandemia COVID-19, nie są możliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie. Wymagają wielomiesięcznych przygotowań w gronie kilkuset osób.

Przeżyliśmy w przeszłości jako festiwal wiele trudnych momentów. Były wśród nich trudności finansowe, widmo odwołania wydarzenia, klęski żywiołowe: powodzie, wichury. Jesteśmy zatem zaprawieni w boju, w mierzeniu się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Potrafiliśmy w porę reagować, a Wy każdorazowo wspieraliście nasze wysiłki. Wasza wdzięczność i lojalność była i są dla nas największą nagrodą. Obecnej próbie nie jesteśmy jednak w stanie sprostać. Świadomi jak wielkie znaczenie ma dla Was – fanów FMF wiemy, że nie możemy tej decyzji dłużej przeciągać. Podjęliśmy rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi twórcami, aby potwierdzić ich dyspozycyjność w maju przyszłego roku. Będziemy dążyli do zrealizowania całości zaplanowanego programu w przyszłym roku i z pewnością będziemy próbowali wzmocnić go dodatkowymi pomysłami, o których będziemy informowali na bieżąco.

Prowadzimy rozmowy z artystami i w tym momencie możemy zapewnić, że poza jednym wyjątkiem – Stranger Things Live, gdzie rozmowy z wykonawcami jeszcze trwają, przenosimy festiwal w całości na 2021 rok. O ustaleniach z artystami będziemy informować na bieżąco. Natomiast w tym roku mamy dla Was wyjątkową w tej sytuacji niespodziankę – 13. FMF online, który odbędzie się w maju na Facebooku FMF oraz na antenie RMF Classic. Zgodnie z planem zostaną wówczas rozstrzygnięte konkursy „Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2019” oraz „FMF Young Talent Award 2020”. Zwycięzcy wykonają swoje nagrodzone suity podczas 14. FMF w 2021 roku. Na przyszły rok przekładamy przyznanie „Nagrody Kilara” i „Ambasadora FMF”.

See you next year!

#iloveFMF #allisinfilmmusic #zostańwdomu #stayhome #togetherwithFMF 📢 📢 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEŁOŻENIA FMF NA 25-30 MAJA 2021 📢 📢 Drodzy Fani, Artyści, Współorganizatorzy, Partnerzy, Przyjaciele, Wolontariusze!Od kilku tygodni obserwujemy nadzwyczajną walkę mającą na celu opanowanie epidemii COVID-19 zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata. Międzynarodowa społeczność zmaga się z jednym z największych globalnych wyzwań ostatnich lat, które jest testem naszej solidarności i współpracy. Wnikliwie analizujemy wszystkie informacje, monitorujemy bieżącą sytuację, współpracujemy ze służbami.Pragniemy wyrazić solidarność ze wszystkimi, których skutki epidemii dotknęły w bezpośredni i pośredni sposób, a także z tymi, którzy narażając życie i zdrowie pomagają innym. Łączymy się myślami także z sektorem kultury, innymi festiwalami na całym świecie i wszelkimi wydarzeniami, twórcami, artystami, partnerami, podwykonawcami, dla których jest to czas wielkiej próby. Dokładnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z organizacją Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w maju 2020 roku. W związku ze stosunkowo bliskim czasem jego realizacji, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję – o przeniesieniu festiwalu i realizacji zaplanowanego programu w dniach od 25 do 30 maja 2021 roku. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to złożona konstrukcja kilkudziesięciu projektów muzycznych, zamówień kompozytorskich, premier suit i innych form symfonicznych, które powstają specjalnie dla festiwalu. To także potężna produkcja, zaawansowana w sferze wykorzystania najnowszych technologii oraz techniki scenicznej, a także organizacji widowni i jej bezpieczeństwa. Tak wielkie przedsięwzięcia logistyczne dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w obliczu zagrożeń, które niesie pandemia COVID-19, nie są możliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie. Wymagają wielomiesięcznych przygotowań w gronie kilkuset osób. Przeżyliśmy w przeszłości jako festiwal wiele trudnych momentów. Były wśród nich trudności finansowe, widmo odwołania wydarzenia, klęski żywiołowe: powodzie, wichury. Jesteśmy zatem zaprawieni w boju, w mierzeniu się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Potrafiliśmy w porę reagować, a Wy każdorazowo wspieraliście nasze wysiłki. Wasza wdzięczność i lojalność była i są dla nas największą nagrodą. Obecnej próbie nie jesteśmy jednak w stanie sprostać. Świadomi jak wielkie znaczenie ma dla Was – fanów FMF wiemy, że nie możemy tej decyzji dłużej przeciągać. Podjęliśmy rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi twórcami, aby potwierdzić ich dyspozycyjność w maju przyszłego roku. Będziemy dążyli do zrealizowania całości zaplanowanego programu w przyszłym roku i z pewnością będziemy próbowali wzmocnić go dodatkowymi pomysłami, o których będziemy informowali na bieżąco.Prowadzimy rozmowy z artystami i w tym momencie możemy zapewnić, że poza jednym wyjątkiem – Stranger Things Live, gdzie rozmowy z wykonawcami jeszcze trwają, przenosimy festiwal w całości na 2021 rok. O ustaleniach z artystami będziemy informować na bieżąco. Natomiast w tym roku mamy dla Was wyjątkową w tej sytuacji niespodziankę – 13. FMF online, który odbędzie się w maju na Facebooku FMF oraz na antenie RMF Classic. Zgodnie z planem zostaną wówczas rozstrzygnięte konkursy „Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2019” oraz „FMF Young Talent Award 2020”. Zwycięzcy wykonają swoje nagrodzone suity podczas 14. FMF w 2021 roku. Na przyszły rok przekładamy przyznanie „Nagrody Kilara” i „Ambasadora FMF”.Wokół Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstała wspaniała społeczność wiernych fanów. Wiedząc jak ważny jest dla Was FMF już dziś zapewniamy, że zrobimy wszystko, by edycja zaplanowana na rok 2021 była na miarę Waszych najśmielszych oczekiwań i marzeń. Życzymy Wam i Waszym najbliższym zdrowia. Jednocześnie przyłączamy się do apelu # zostanwdomu, a do kontaktu z nami zapraszamy w przestrzeni wirtualnej. Muzyka filmowa żyje tak długo, jak jest słuchana. Bądźmy razem # togetherwithFMF Organizatorzy i Zespół FMF👉 Informacje o zwrotach biletów na festiwal dostępne są na ➡➡ www.fmf.fm————————————-📢 📢 THE OFFICIAL STATEMENT ON THE POSTPONEMENT OF THE KRAKOW FILM MUSIC FESTIVAL 📢 📢 Dear Fans, Artists, Partners, Friends and Volunteers !The international community is being confronted with one of the biggest global challenges, which is the struggle to control the COVID-19 pandemic. We are being put through a test of our solidarity and ability to cooperate. We are constantly analysing all the information, monitoring the situation and cooperating with the services.We would like to express solidarity with all those who have been directly and indirectly affected by the pandemic and with those who help others by putting their lives and health at risk. We wish to join our thoughts with representatives of the cultural sector, festivals, creators, artists, as well as with all our partners and subcontractors, to whom the current times are also those of great professional uncertainty. We have thoroughly analyzed the risks associated with the organization of the Krakow Film Music Festival in May 2020. Due to the relatively short time to its realisation, we have made the only decision possible – to move the festival and the implementation of the planned program to 25-30 May 2021.Krakow Film Music Festival is a complex structure of several dozen of musical projects, compositions, premiered suites and other symphonic forms that are created especially for its audience. It is also a powerful production, advanced in the sphere of using the latest technology and stage technique, as well as organizing the audience and ensuring their safety. Such large and rich in logistics projects for tens of thousands of people, in the face of the dangers of the COVID-19 pandemic, are not feasible at the last minute and at any time. They require multiple months of preparation in the group of several hundred people.As a festival, we have experienced many difficult moments in the past. There were financial difficulties, the spectre of canceling one of the events, natural disasters: floods or storms. Therefore, we can say that we are battle-hardened in facing the most difficult challenges. Each time we were able to respond in time, and you supported our efforts. Your gratitude and loyalty have been and still are the greatest reward for us. However, we are not able to meet the current crisis. Being aware of the great impact FMF has on you – the fans – we cannot sit on this decision any longer. We have started discussions with all the artists involved in the 13th edition to confirm their availability next year. We strive to implement the entire planned programme and we certainly want to strengthen it with additional ideas about which we will keep you informed. Our discussions with the artists are still in progress, yet at this point we can ensure that we are moving the entire Festival’s programme to 2021 with one exception – Stranger Things concert, in which case the confirmation remains yet an unresolved issue. We will keep you updated on the arrangements with the artists. However, this year we have a surprise for you in the teeth of this situation – the 13th FMF online which will take place in May on Facebook and RMF Classic. According to the plan, the 'Polish Soundtrack of the Year 2019' and 'FMF Young Talent Award 2020' competitions will be resolved there. The winners will perform their award-winning suites during the 14th FMF in 2021. Unfortunately, we are forced to postpone granting of both, the Kilar Award and the FMF Ambassador Award for next year.A great community of loyal fans has been created around the Krakow Film Music Festival in the last couple of years. Knowing how important FMF is to you, we can assure you that we will do everything to make the 2021 edition match your wildest expectations and dreams. We wish you and your loved ones health. At the same time, we join the # StayHome appeal and, by the same token, encourage you to you contact us in the virtual space. Let the film music live on as long as it is listened to.Let us be together now and next year! # togetherwithFMF Organisers and FMF staff👉 Ticket-return information available at ➡➡ www.fmf.fm

Opublikowany przez Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie Piątek, 27 marca 2020

Wokół Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstała wspaniała społeczność wiernych fanów. Wiedząc jak ważny jest dla Was FMF już dziś zapewniamy, że zrobimy wszystko, by edycja zaplanowana na rok 2021 była na miarę Waszych najśmielszych oczekiwań i marzeń. Życzymy Wam i Waszym najbliższym zdrowia. Jednocześnie przyłączamy się do apelu # zostanwdomu, a do kontaktu z nami zapraszamy w przestrzeni wirtualnej. Muzyka filmowa żyje tak długo, jak jest słuchana.

Bądźmy razem # togetherwithFMF

Organizatorzy i Zespół FMF

Zobacz także