Koronawirus w Krakowie. Trzymiesięczne odroczenie płatności dla najemców gminnych lokali użytkowych

Kraków / fot. Pixabay

Z powodu koronawirusa prezydent Krakowa odroczył o trzy miesiące płatności za wynajem gminnych lokali użytkowych. Np. należność za marzec tego roku najemcy mogą uiścić do 30 czerwca.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Odroczenie płatności dotyczy tylko należności, dla których Zarząd Budynków Komunalnych wystawia faktury Vat.

Oto zasady odroczeń:
1) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali użytkowych za miesiąc marzec 2020 r. wyznacza się na dzień 30 czerwca 2020 r.,
2) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc kwiecień 2020 r. wyznacza się na dzień 31 lipca 2020 r.,
3) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc maj 2020 r. wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zmiana terminów uiszczenia opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych dotyczy wyłącznie należności, dla których wystawiane są przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dokumenty księgowe w postaci faktur VAT.

Odroczenie płatności dla najemców lokali gminnych już kilka dni temu zapowiedział prezydent Jacek Majchrowski ogłaszając program „Pauza”, w ramach którego udzielana będzie pomoc przedsiębiorcom w Krakowie.

Na co mogą liczyć oprócz odroczenia płatności za najem lokali?
Płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych. Zniesiona zostanie strefa ograniczenia ruchu samochodów na Kazimierzu oraz opłata za oznakowanie stanowisk postojowych. Rozporządzenie w sprawie rezygnacji z opłat w strefie płatnego parkowania do 31 marca 2020 roku już zostało podpisane.

GS

Zobacz także