Kraków dopłaci do pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych. Kto może liczyć na dotacje

publicdomainpictures.net

Od poniedziałku, 25 maja można składać wnioski o dotacje na pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie może sięgać nawet 33 tys. złotych. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca.

Dotacje na pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne będą przyznawane w ramach trzech nowych miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Przyjmowanie wniosków o dotacje ruszy 25 maja i potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Gdzie złożyć wnioski

Dotacje będzie rozdzielał Urząd Miasta Krakowa.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku w formie elektronicznej lub wysłanie go pocztą. Dokumenty można też wrzucić do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy Rynku Podgórskim 1.
Można też wniosek złożyć osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1. Ale wcześniej na taką wizytę trzeba się umówić telefonicznie.

Kto może liczyć na dotację

W ramach Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe o dotację na likwidację pieców i palenisk o dotację może starać się tylko określona grupa. Wnioski będą mogli składać mieszkańcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ale z przyczyn formalnych (np. przeciągającego się postępowania spadkowego) nie mogli uzyskać dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Co ważne z programu nie skorzystają osoby, którym została przyznana dotacja, ale inwestycja nie została przeprowadzona i rozliczona w terminie.

Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.
 
Program rozwoju odnawialnych źródeł energii przewiduje dotacje dla wszystkich. Ale pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy, którzy w czasie trwania Programu Ograniczania Emisji, złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego instalację odnawialnego źródła energii (pompy ciepła, kolektorów słonecznych), jednak ze względu na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, ich wniosek nie został rozpatrzony.

Dopłata będzie przyznawana do instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Ile można dostać

Wysokość dotacji może wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
– 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,
– 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła,
– 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych,
– 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.
 
W trzecim programie – termomodernizacji budynków jednorodzinnych – zmieniono zasady przyznawania dotacji. Będą się o nie mogły starać także osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego. Do tej pory z programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250 proc. kryterium dochodowego (do 1320 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym, do 1752,50 zł netto na miesiąc w jednoosobowym). Ale rodziny z mniejszymi dochodami będą mieli pierwszeństwo w staraniach o pieniądze.

Wysokość dotacji dla osób, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł. Dla osób z mniejszymi dochodami wysokość dofinansowania się nie zmieni –
to 100 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Kolejna zmiana to zwiększenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego na wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych z 400 zł do 700 zł za m kw.

Dotacje na pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne – zasady, warunki, terminy – https://www.bip.krakow.pl/?news_id=125574

GS

Zobacz także