Kraków na budowę chodników przeznaczył 10 mln zł. Sprawdźcie, gdzie powstaną

Jedne są w fazie projektu, inne są po lub w trakcie remontu. Zobaczcie, gdzie mieszkańcy Krakowa będą mogli skorzystać z nowych chodników.

W mieście w tym roku na program budowy chodników przeznaczono ok. 10 mln zł. Dla wytypowanych lokalizacji ogłaszane są na bieżąco przetargi. Aby możliwa była budowa lub przebudowa chodnika konieczny jest w pierwszej kolejności projekt, potem możliwa jest realizacja.

– W ramach programu budowy chodników część objęta jest umową w formule zaprojektuj i zbuduj, m.in. chodnik na ul. Pędzichów (strona nieparzysta, ok. 350 mb, prace zakończono), chodnik na ul. XX Pijarów (strona południowa, ok. 190 mb, prace zakończono), chodnik a ul. K. i J. Drozdowskich (ok. 100 mb, prace zakończono), chodnik na ul. Smętnej (od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej, ok. 175 mb), chodnik na ul. Golikówka (na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, ok. 160 mb) czy na ul. Łutnia (od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy miasta, ok. 800 mb) – informuje informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Druga grupa chodników została zgłoszona do objęcia umową na opracowanie dokumentacji projektowej, m.in. chodniki na ul. Kantorowickiej,  Łokietka, Podgórki czy Tynieckiej. Trzecią grupę tworzą chodniki dla których został już opracowany PFU (Program funkcjonalno-użytkowy), czyli zakres prac oraz wstępny kosztorys), m.in. chodniki na ul. Babińskiego, Korzeniaka czy Petrażyckiego.

Łącznie od 2017 roku w ramach programu wybudowano 3 610 mb chodników (m.in. na ul. Rzebika, Łutnia, Wyciąskiej, Centralnej, Nad Strugą). W realizacji są chodniki o łącznej długości 10 736 mb.

Najnowsze

Co w Krakowie