Kraków uhonorował bohaterskiego policjanta nazwą ulicy. W uroczystości uczestniczył Jacek Majchrowski

Na skrzyżowaniu ulic Czerwone Maki i Mochnaniec uroczyście odsłonięto nazwę nowej drogi, która będzie nosić imię inspektora Marka Woźniczki. To właśnie Woźniaczka prowadził trudne sprawy m.in. podkładania ładunków wybuchowych przez „bombera” czy kradzieży napisu „Arbeit macht frei” z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wydarzeniu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: prezydent prof. Jacek Majchrowski, wdowa po śp. insp. Marku Woźniczce – pani Barbara Woźniczka, przedstawiciele Stowarzyszenia Prewencji Kryminalnej im. insp. Marka Woźniczki, Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak wraz z zastępcami, kierownicy jednostek organizacyjnych małopolskiej Policji, a także reprezentanci samorządu.

Wszystkich zgromadzonych przywitał szef małopolskiej Policji. W przemówieniu nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, a ulica im. Marka Woźniczki będzie od tej chwili szczególnie bliska nie tylko krakowskim, ale także małopolskim policjantom. Generał dodał, że nadanie policyjnego patrona to również historyczna chwila, ponieważ przy tej ulicy powstanie piękny, nowy Komisariat Policji V w Krakowie.

Uroczyste nadanie ulicy imienia inspektora Marka Woźniczki.Dzisiaj (7 listopada 2019 r.) o godzinie 9.00 na…

Posted by Małopolska Policja on Thursday, November 7, 2019

– Komendantowi Markowi Woźniczce to się należy. Wszyscy Go cenili za ciepło, zawsze miał dla wszystkich czas (…) dla Niego zawsze liczyli się ludzie – mówił mł. insp. w st. spocz. Grzegorz Marchwica.

Mł. insp. w st. spocz. Grzegorz Marchwica szczególne wyrazy wdzięczności skierował do szefa małopolskiej Policji nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty, jako pomysłodawcy lokalizacji ulicy, której patronem został insp. Marek Woźniczka. Po okolicznościowych mowach, Pani Barbara Woźniczka w towarzystwie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty, mł. insp. Zbigniewa Nowaka, mł. insp. w st. spocz. Grzegorza Marchwicy oraz prezydenta Jacka Majchrowskiego, symbolicznie odsłoniła tablicę z nazwą ulicy „inspektora Marka Woźniczki”.

Kim był insp. Marek Woźniaczka?

Inspektor Marek Woźniczka rozpoczął służbę w 1990 r., po ukończeniu studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1999 r. był Komendantem Komisariatu Policji Kraków Nowa – Huta, następnie od 2003 roku Komendantem Komisariatu VIII w Krakowie, a od roku 2005 Komendantem Komisariatu I w Krakowie. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, a od stycznia do września 2007 r. był Komendantem Miejskim Policji w Krakowie. Do dnia nagłej śmierci 13 marca 2015 r. był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

To właśnie inspektor Marek Woźniczka nadzorował najważniejsze i najtrudniejsze sprawy kryminalne w Małopolsce, takie jak kradzież napisu „Arbeit macht frei” z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, podkładanie ładunków wybuchowych przez „bombera”, czy też kradzież kolekcji ikon Jerzego Nowosielskiego.

js/Małopolska Policja

Najnowsze

Co w Krakowie