Kraków wciąż wiarygodny. Może brać kredyty i się zadłużać. Ale są też zagrożenia

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s podtrzymała długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz oceniła perspektywę miasta jako stabilną. – To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego – podkreślają urzędnicy z krakowskiego magistratu.

Agencja Standard & Poor’s Global Ratings potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa na poziomie A-, z perspektywą stabilną. Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski.

W uzasadnieniu przyznanej oceny analitycy S&P odnotowują, że Kraków, będący centrum turystyki, edukacji i logistyki, posiada zróżnicowaną i bogatą gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od krajowej oraz rosnącą liczbą ludności. Podkreślają, że władze Krakowa prowadzą rozważną politykę finansową opartą na kontroli wydatków, umiarkowanym zadłużeniu i solidnej płynności. „Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie agencji, że dążenie władz Krakowa do utrzymania pod kontrolą wzrostu wydatków bieżących pozwoli uniknąć istotnego pogorszenia wyników finansowych w obliczu rosnącego ryzyka związanego z wysoką inflacją i konsekwencjami wprowadzonej reformy podatkowej” – czytamy w komunikacie magistratu

S&P prognozuje, że wzrost gospodarczy Krakowa będzie zasadniczo zgodny z trendami krajowymi, chociaż fundamenty gospodarcze miasta są silniejsze niż średnia krajowa. Zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego miasta jest kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz wyższe od przewidywanych ceny energii i inflacja, zwłaszcza w przypadku niewystarczających rekompensat z budżetu państwa.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie