52 obcokrajowców pracowało nielegalnie. Surowa kara dla krakowskiej agencji zatrudnienia

Grzywnę w wysokości 20 000 złotych musi zapłacić krakowska agencja zatrudnienia. To sądowy finał ubiegłorocznej kontroli przeprowadzonej przez Straż Graniczną w agencji zatrudnienia w Krakowie. Podczas tej kontroli wyszło na jaw, że 52 obcokrajowców, głównie Ukraińców pracowało u nas nielegalnie.

O sądowym finale tej sprawy informuje Straż Graniczna. Jak podaje, w 2021 roku funkcjonariusze PSG w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich agencji zatrudnienia. W wyniku tej kontroli stwierdzono, iż na rzecz sprawdzanej agencji 52 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, byli to głównie obywatele Ukrainy. Ponadto stwierdzono, iż kontrolowany podmiot w 65 przypadkach nie poinformował w wymaganym terminie właściwego urzędu pracy o podjęciu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

– W związku z zaistniałą sytuacją wobec zarządzającego firmą skierowano wniosek o ukaranie.  Sąd po przeprowadzonym postępowaniu wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 20 000 złotych oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 2 070 złotych – informuje Straż Graniczna. Ponadto sąd w 11 przypadkach uznał cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę winnymi popełnienia wykroczeń i wymierzył wobec nich karę grzywny od 500  do 3 000 zł  oraz obciążył ich kosztami postępowania.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie