KS Clepardia przyszłości! Po modernizacji obiekty krakowskiego klubu będą wyglądać imponująco

Wizualizacja obiektów KS Clepardii / wiz. ZIS Kraków Wizualizacja obiektów KS Clepardii / wiz. ZIS Kraków

Nowoczesny kompleks sportowy z krytym basenem oraz zewnętrznym kąpieliskiem, hala skatepark oraz boisko piłkarskie z nową trybuną – to wszystko powstanie przy obiektach Clepardii przy ul. Mackiewicza.

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, została wykonana koncepcja modernizacji terenów sportowo-rekreacyjnych. Obecnie prowadzone są starania zmierzające do zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację przedsięwzięcia.

W najbliższych latach klub z niemal 110-letnią historią, będący od zawsze miejscem integracji lokalnej społeczności, może zyskać nowoczesne obiekty na miarę XXI wieku, które służyć będą mieszkańcom Krakowa.

„Założeniem autorów koncepcji jest zagospodarowanie terenu w sposób funkcjonalny i przyjazny dla mieszkańców. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje usytuowanie budynków od ulicy Mackiewicza oraz pozostawienie funkcji rekreacyjnej na terenach zielonych od strony północnej i zachodniej, co wpłynie na izolację akustyczną terenu od ulicy Mackiewicza” – czytamy na stronie ZIS Kraków.

Koncepcja zakłada budowę obiektów w  miejscu istniejących z rozbudową o budynek basenów krytych z zapleczem. W opracowaniu bez zmian pozostawiono istniejące boisko piłkarskie, projektując natomiast nowe trybuny od strony zachodniej.

Wizualizacja obiektów KS Clepardii / wiz. ZIS Kraków
Wizualizacja obiektów KS Clepardii / wiz. ZIS Kraków

(ko)

Zobacz także