Kto jest odpowiedzialny za analizę oświadczenia majątkowego jednego z radnych miasta Krakowa?

Trwa spór miedzy obecnym i byłym przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. W tle problemy z oświadczeniem majątkowym radnego Łukasza Wantucha i zawiadomienie do CBA.

Obecny przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz czy były Dominik Jaśkowiec? Trwa konflikt, kto był odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy oświadczenia majątkowego radnego Łukasza Wantucha. Chodzi o nieprawidłowości w zeznaniu za 2021 roku, w którym Łukasz Wantuch nie wpisał posiadania ponad 50 procent udziałów o wartości ponad 50 tys. zł w spółce Gramy Systemem.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym za przeprowadzenie analizy oświadczenia majątkowego radnego odpowiedzialny jest przewodniczący rady miasta. Ustawa jasno wskazuje, iż w przypadku jakichkolwiek niejasności, przewodniczący ma obowiązek przekazać oświadczenie do Centralnego Biuro Antykorupcyjnego.

Rafał Komarewicz zrobił to po naszym zapytaniu prasowym w dniu 27 stycznia 2023 roku. „O fakcie posiadania przez radnego udziałów w spółce Gramy System sp. z o.o. i braku wykazania powyższych udziałów w złożonym oświadczeniu majątkowym, dowiedziałem się z pańskiej korespondencji skierowanej do mnie w dniu 24 stycznia 2023 roku” – czytamy w korespondencji między redakcją KRKnews a Rafałem Komarewiczem. Trzy dni później, przewodniczący Rady Miasta Krakowa poinformował CBA w sprawie oświadczenia majątkowego radnego Wantucha. Podkreślił, że „poprosił radnego o złożenie stosownego wyjaśnienia. W związku z tym, że radny złożył korektę oświadczenia majątkowego, czyli pojawiła się dodatkowa pozycja, która wcześniej nie była przez niego wskazywana, musiałem powiadomić o tym fakcie Centralne Biuro Antykorupcyjne”.

Jednoczesne Rafał Komarewicz podkreślił w korespondencji z KRKnews, iż w 2022 roku, w momencie złożenia oświadczenia majątkowego radnego Wantucha, nie posiadał wiedzy, aby skierować oświadczenie radnego do CBA – „Nie miałem żadnych podstaw prawnych czy faktycznych do skierowanie tego rodzaju wystąpienia w 2022 r”, i wskazuje, że osobą, która była odpowiedzialna w tamtym okresie za analizę oświadczenia radnego, był ówczesny przewodniczący rady Dominik Jaśkowiec.

– Nie byłem osobą zobowiązaną do przeprowadzenia analizy oświadczenia majątkowego Pana radnego Łukasza Wantucha za rok 2021 – informuje KRKnews Dominik Jaśkowiec, który – jak podkreśla – funkcje przewodniczącego rady miasta pełnił do dnia 8 stycznia 2022 roku. „Zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej, Pan radny Łukasz Wantuch złożył przedmiotowe oświadczenie w dniu 25 kwietnia 2022 r. Od dnia 9 stycznia 2022 r. nie pełniłem funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa” – zapewniania Dominik Jaśkowiec. Według niego, to Rafał Komarewicz jako osoba piastująca funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa po dniu złożenia przez Pana radnego Łukasza Wantucha powinien dokonać czynności sprawdzających przedmiotowe oświadczenie.

O tym, że radny prowadzi Gramysystem.pl wiadomo było od 2021 roku. Sprawa została opisana przez lokalne media. W tej sprawie wypowiadali się wielokrotnie również radni miasta Krakowa. Afera wybuchła na początku tego roku, kiedy Ministerstwo Finansów zablokowało stronę gramysystemem.pl założoną przez radnego. Witryna zachęcała postronne osoby do przekazywania pieniędzy radnemu, który później kupował za nie losy na loterii. W razie ewentualnej wygranej pieniądze byłyby dzielone pomiędzy graczy. W przypadku większych kwot, 10 proc. miało trafić na konto spółki polityka, który planował pozyskać 100 tys. graczy. Ostatecznie strona trafiła do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnych z ustawą.

Łukasz Wantuch w rozmowie z KRKnews podkreślił, że, spółka „działa tylko na papierze”. – Nie wpisałem w oświadczeniu majątkowym, że posiadam akcje, ponieważ nie prowadzi ona działalności – wyjaśnił radny.

Dotarliśmy do Listy Wspólników spółki Prawa Handlowego działającej pod firmą Gramy Systemem sp. z o.o. według stanu na 3 czerwca 2021 r., w której radny Łukasz Wantuch objął 1014 udziałów po 50 zł a pozostałe udziału zostały objęte w różnej wysokości przez 42 osoby w tym np. Sebastiana Piekarka radnego dzielnicowego z Nowej Huty  czy też przez Bartosza Dybałę, dziennikarza Gazety Krakowskiej. Z dokumentów wynika, że spółka była tworzona w 2021 r., ale nie rozpoczęła formalnej działalności.

(Jarek Strzeboński)

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie