Lekarze ze Szpitala Żeromskiego wybrali się do klas III krakowskich podstawówek. Powód?

Czy i w jakim stopniu COVID-19, lockdown, nauka zdalna pogłębiła wady wzroku u dzieci w wieku 8 – 9 lat, jaki odsetek uczniów szkół podstawowych już ma krótkowzroczność – na te i inne pytania krakowscy okuliści poszukają odpowiedzi w trakcie realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19” finansowanego z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

– Wczesne wykrywanie wad wzroku i odpowiednia ich korekcja są kluczowym elementem dla prawidłowego rozwoju dziecka – zaznacza dr n.med.Małgorzata Woś, ordynator Oddziału Okulistycznego w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie. – Niekorygowanie prowadzi do poważnych powikłań. Ponadto zależy nam na analizie czy i w jakim stopniu COVID-19, lockdown, nauka zdalna pogłębiła wady wzroku u dzieci.

Do tej pory udało się zbadać już 600 dzieci z 28 szkół podstawowych w Krakowie. Program przewiduje realizację dwóch etapów, z których pierwszy – etap badań przesiewowych, polega na przeprowadzeniu badania wzroku w gabinecie pielęgniarki szkolnej lub w pomieszczeniach zapewniających możliwość prawidłowego przeprowadzenia badania.

Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania przesiewowego zostaną skierowane do II etapu programu – etapu pogłębionej diagnostyki, który realizowany będzie w poradni okulistycznej w „Żeromskim”.

 – W przeciwieństwie do osób dorosłych, dzieci z jednostronnym, jak również z obustronnym upośledzeniem widzenia, mogą dobrze funkcjonować oraz nie sygnalizować zaburzeń w tym zakresie. Nieprawidłowości narządu wzroku u dzieci najczęściej pozostają przez długi czas bezobjawowe. Należy pamiętać, że zbyt późne wykrycie zmniejsza szanse na skuteczne leczenie – wyjaśnia Anna Górska

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 622 96 18.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie