Majówka na Bagrach i Zakrzówku. Ponad 600 interwencji straż miejskiej

632 interwencje na Bagrach oraz Zakrzówku – tak wyglądała majówka na najpopularniejszych krakowskich kąpieliskach.

W tych miejscach strażnicy miejscy prowadzili działania kontrolne. Od 1 do 5 maja podjęli 623 interwencje: 191 na Bagrach oraz 432 na Zakrzówku. Zakończyło się one nałożeniem 401 mandatów karnych, pouczeniem 215 osób i skierowaniem 7 spraw do sądu.
 
Większość z tych wykroczeń, bo aż 495 dotyczyła interwencji porządkowych, a jedynie 128 drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
 
Do najczęściej popełnianych czynów zabronionych należały: spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, niestosowanie się do regulaminów parków, zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności, używanie słów nieprzyzwoitych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
 
W trakcie działań ujęto również i przekazano policji dwóch sprawców przestępstw.
 
 
 

 

Najnowsze

Co w Krakowie