Małopolska policja poszukuje ludzi do pracy. Na początek można zarobić ok. 5 tys. zł na rękę

Małopolska policja szuka ludzi do pracy. Na początek można zarobić około 5 tys. zł na rękę. Na jakie zarobki może liczyć przyszły funkcjonariusz?

– Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 zł netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 zł netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 zł na etacie OPP Kraków), plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki – podaje małopolska policja.

Jak informuje małopolska policja, oprócz pensji nowo przyjęty funkcjonariusz może liczyć m.in. na:

  • stabilną i długoletnią pracę;
  • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
  • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
  • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;
  • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu już 25 lat służby;
  • korzystne warunki socjalne, w tym: nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe, coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie
  • umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę,
  • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania,
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnymi w dniu mianowania.
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, a także urlopy dodatkowe np. 5, 9 i 13 dni;

W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie