Mann i reszta. Wyrzuceni z ″Trójki″ chcą otworzyć nowe radio. Ale potrzebują pomocy

Czy powstanie Radio ″Nowy Świat″? Plany są ambitne, a nazwiska znane. Teraz ludzie, którzy chcą wskrzesić ducha dawnej ″Trójki″ na nowych falach, proszą o pomoc swoich przyszłych słuchaczy.

Do działania namówili słuchacze rozczarowani zmianami w ″Trójce″ i kolejnymi odejściami. Powstała spółka ″Ratujmy Trójkę″, której udziałowcami są m.in. : Magda Jethon, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński i Wojciech Mann.

Mnóstwo chętnych

Do stworzenia całkiem nowego radia, ale opartego na najlepszych tradycjach dawnej ″Trójki″, zgłosiło akces bardzo wielu trójkowych dziennikarzy. Z różnych względów nie mogę dziś wymienić wszystkich nazwisk, ale niektóre jak najbardziej: Jerzy Sosnowski, Małgorzata Maliborska, Fisz, Anna Krakowska, Wojciech Waglewski…

Do tego grona dołączą też ci, którzy w różnych okresach mieli swój istotny udział w tworzeniu Trójki, jak Joanna Kołaczkowska czy Piotr Bukartyk. Będą z nami też dziennikarze i osobowości spoza PR3 – Eliza Michalik, Grzegorz Markowski, Katarzyna Kasia, Jose Torres, Krzysztof Łuszczewski czy Jah Jah Frankowski, jak również swoje wsparcie zadeklarowali Wojciech Malajkat, Krystyna Kofta i Zbigniew Zamachowski.

Szybka zbiórka

Nazwiska są, brakuje pieniędzy. Organizatorzy oszacowali, że potrzebują około 250 tysięcy złotych miesięcznie i w czwartek rozpoczęli akcję zbierania patronów. Każdy słuchacz może przystąpić do akcji deklarując comiesięczne wsparcie wybraną kwotą. Stawki zaczynają się od 10 złotych, a kończą na 3000 złotych miesięcznie. Przy wyższych stawkach, patron może liczyć na dodatkowe nagrody.

Wiele wskazuje na to, że akcja szybko zakończy się powodzeniem. Radio już znalazło ponad 2 tysiące patronów, którzy zadeklarowali wpłaty na poziomie 70 tysięcy złotych miesięcznie.

Do akcji można dołączyć TUTAJ.

ml

Najnowsze

Co w Krakowie