Mieszkańcy Krowodrzy idą na wojnę z…

Krakowianie sprzeciwiają się zabudowywaniu Krowodrzy. Wczoraj mieszkańcy dzielnicy spotkali się, by zebrać podpisy pod protestem w sprawie kolejnych inwestycji, które powstają przy ul. Wrocławskiej. – Budowanie kolejnych bloków bez rozbudowy infrastruktury drogowej spowoduje paraliż tej okolicy – przekonuje Marcin Grega, mieszkaniec Krowodrzy i członek zarządu dzielnicy V.

– Od kilku lat z rosnącym niepokoje obserwujemy coraz intensywniejszą zabudowę terenów przylegających do ul. Wrocławskiej. Do tej pory powstawały wieżowce u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i al. Kijowskiej, a także nowe osiedla w miejscu dawnej fabryki czekolady Wawel oraz wzdłuż ul. Poznańskiej. – czytamy w oświadczeniu zarządu dzielnicy V.

Według wyliczeń zarządu dzielnicy, nowe wieżowce budowane na Krowodrzy mogą zwiększyć liczbę mieszkańców aż o 14 tys. osób, co bezpośrednio przełoży się na problemy komunikacyjne. – Już dzisiaj w godzinach szczytu komunikacyjnego wylotowe odcinki ul. Wrocławskiej, zarówno w rejonie skrzyżowania z al. Kijowską, ul. Wybickiego i jedynego wiaduktu w stronę Azorów są nieprzejezdne, natomiast aby wydostać się w kierunku ul. Prądnickiej i Nowego Kleparza trzeba „odstać” swoje w godzinnym korku! – przekonują mieszkańcy w swoim liście.

W Gimnazjum nr 17, gdzie odbyło się wczorajsze zebranie protestacyjne mieszkańców, stawiło się aż 250 osób, które zgodnie podpisały się pod petycją do prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz Rady Miasta Krakowa. Zarząd dzielnicy V oraz mieszkańcy Krowodrzy domagają się spełnienia siedmiu postulatów:

  1. Połączenie wylotu ul. Poznańskiej z ulicą Łokietka i utworzoną drogą dojazdową wzdłuż torów kolejowych wraz z równoczesną przebudową istniejącego wiaduktu przy ulicy Łokietka poprzez poszerzenie jezdni do dwóch pasów, dołożenie chodnika dla pieszych, jak również dostosowania wysokości wiaduktu dla przejazdu np. autobusów. Rozwiązanie to pozwoli odciążyć wyjazd z ulicy Poznańskiej.
  2. Kompletną przebudowę skrzyżowania ulic Wrocławskiej, Prądnickiej i al. Słowackiego (o przebudowie tego skrzyżowania mówi się już od kilkunastu lat). Pozwoli to ograniczyć tworzące się korki i ułatwi wyjazd z ulicy Wrocławskiej.
  3. Utworzenie szerokich dróg dojazdowych wzdłuż torów kolejowych prostopadłych do ul. Poznańskiej, Racławickiej i przedłużonego odcinka al. Kijowskiej odciążających wyjazd na ul. Wrocławską. Ponadto domagamy się budowy dodatkowego tunelu pod torami prowadzącego bezpośrednio z utworzonej drogi na ul. Wybickiego.
  4. Utworzenie traktu pieszo – rowerowego równoległego do projektowanej drogi z wygodnym dojściem do stacji kolejowej Łobzów – co ułatwi mieszkańcom dostęp do alternatywnego środka transportu (kolej aglomeracyjna).
  5. Przedłużenie ul. Racławickiej w formie drogi publicznej do ulicy Wybickiego.
  6. Połączenie obu odcinków ul. Składowej (na tyłach szpitala wojskowego) w jedną ulicę przy równoczesnym przedłużeniu ścieżki rowerowej w kierunku ulicy Zbożowej. Umożliwi to alternatywny wyjazd na ul. Prądnicką poprzez ul. Zbożową.
  7. Poszerzenie ulicy Wrocławskiej o tzw. bus – pasy – odciążenie komunikacji miejskiej.

Radni dzielnicy V zwracają również uwagę, że ich propozycje i opinie nie są w żaden sposób respektowane przez władze miasta, które wbrew ich woli. – W 2014 roku podjęliśmy już negatywną uchwałę dotyczącą zabudowy Krowodrzy, jak tylko pojawiły się pierwsze WZ-tki. W zeszłym roku wnioskowaliśmy o przyspieszenie procedowania planu zagospodarowania przestrzennego i w lipcu podjęliśmy pierwsze uwagi do tego planu, ale to nie spotkało się z jakimkolwiek odzewem. – przekonuje Marcin Grega z zarządu dzielnicy V. – Sytuacja zawsze jest taka sama, zaczyna się budowy, mieszkańcy i rada dzielnicy protestują, a miasto to zbywa, wydawane są WZ-tki i dopiero rusza plan zagospodarowania przestrzennego, ale na działanie jest już za późno – dodaje Grega.

Listy z podpisami mieszkańców trafią do prezydenta Jacka Majchrowskiego i radnych Rady Miasta Krakowa, mieszkańcy liczą, że część inwestycji, które nie zyskały jeszcze pozwolenia na budowę uda się zablokować lub zmusić deweloperów do zmiany swoich planów i dostosowaniu ich do istniejącej już zabudowy.

(pt)

7 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie