Mniej projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Tym razem rekord nie został pobity. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego krakowianie zgłosili 862 projekty. To o blisko 200 mniej niż w ubiegłym roku. W sierpniu dowiemy się, ile z nich przejdzie weryfikację i znajdzie się na liście, która jesienią zostanie poddana głosowaniu.

Termin zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego minął 25 kwietnia 2022 roku. Znane są wstępne wyniki tegorocznej aktywności mieszkańców w zakresie pomysłów na to, jak zmienić Kraków. W ramach IX edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wpłynęły 862 projekty, w tym 169 projektów o charakterze ogólnomiejskim oraz 693 projekty o charakterze dzielnicowym. Najwięcej projektów zgłoszono w dzielnicy IV Prądnik Biały – 66 wniosków, XVIII Nowa Huta – 63, III Prądnik Czerwony – 56 oraz XIII Podgórze – 54.

Tegoroczna liczba pomysłów na to, jak rozdzielić budżet obywatelski, jest dużo mniejsza niż rok temu. Wtedy krakowianie zgłosili 1043 projekty, w tym 216 ogólnomiejskich i 827 dzielnicowych. Zgłoszonych w tym roku pomysłów jest także mniej niż dwa lata temu. Ubiegłoroczna edycja przejdzie także do historii jako ta, kiedy na etapie weryfikacji urzędnicy zdyskwalifikowali blisko połowę (47 proc.) propozycji mieszkańców. Jak będzie w tym roku, dowiemy się latem.

Publikacja listy projektów zweryfikowanych do głosowania planowane jest na 8 sierpnia. Potem będzie 10 dni na ewentualne odwołania tych, których projekty nie przeszły weryfikacji. Najpóźniej 15 września zostanie opublikowana lista projektów, które będą poddane głosowaniu. Samo głosowanie zaplanowane jest od 30 września do 14 października. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się 7 listopada, a zatwierdzenie projektów do realizacji nastąpi do 30 listopada 2022 roku.

W IX edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 mln złotych. Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim wynosi 7,6 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,52 mln zł. Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym wynoszą dla poszczególnych dzielnic od ok. 1,2 mln zł do ponad 2,4 mln zł (im większa dzielnica, tym większą ma pulę na budżet obywatelski). Minimalna wartość projektu dzielnicowego to 2,5 tys. złotych, maksymalna zależy od wielkości dzielnicy.

(GS)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie