MPK SA po raz kolejny wyróżnione prestiżową nagrodą!

Poznaj sekrety tramwajów / fot. MPK Kraków

MPK SA otrzymało w Warszawie tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zostało docenione za etyczne postępowanie na co dzień w relacjach z pracownikami, klientami i kontrahentami, a także za udział w przedsięwzięciach prospołecznych i dbałość o środowisko naturalne.

Przypomnijmy, że „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Warto zaznaczyć, że krakowski przewoźnik w programie uczestniczy od 2001 roku, za każdym razem uzyskując tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

js/krakow.pl

Zobacz także