Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała nowa rada. Będą „zielone” zmiany?

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała Rada Klimatyczna. – Jej zadaniem będzie doprowadzenie UJ do osiągnięcia neutralności klimatycznej – czytamy w komunikacie.

Rektor zobowiązał się w ciągu dwóch tygodni powołać Radę Klimatyczną na UJ. KlimatUJ przedstawiło propozycję składu rady ekspertów i ekspertek ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego Na liście kandydatur znajduje się 21 osób z różnych wydziałów, w tym przedstawicielki grona studencko-doktoranckiego.

– KlimatUJ już od stycznia apeluje o jak najszybsze podjęcie działań w kierunku neutralności klimatycznej oraz domaga się kompleksowych rozwiązań proklimatycznych na UJ. Przedstawiony skład takiej interdyscyplinarnej rady nie wzbudził zastrzeżeń. Na liście kandydatur znajduje się 21 osób z różnych wydziałów, w tym przedstawicielki grona studencko-doktoranckiego. Są to osoby chętne do realnych działań systemowych na rzecz zielonych zmian na Uniwersytecie Jagiellońskim – czytamy w komunikacie.

Pierwszym zadaniem Rady Klimatycznej będzie, w oparciu o postulaty petycji o przyjęcie strategii klimatycznej w UJ wręczonej Rektorowi dnia 15 stycznia 2021 r., ustalenie kolejności realizowanych zadań oraz trybu prac.

– KlimatUJ to oddolna inicjatywa osób związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim,
niegodzących się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości
klimatycznej. Faktyczne podążanie za obecnym stanem wiedzy uważamy za niezbędne do
utrzymania wiarygodności naszej Uczelni wśród jej społeczności akademickiej – czytamy w komunikacie.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie