Będzie nowa nagroda miasta Krakowa. Tylko dla kobiet

„Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej” – co roku takie wyróżnienie będzie przyznawał prezydent Krakowa. Honorowane nim będą tylko kobiety – „wybitne krakowianki, które są siłą naszego miasta”. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nowej nagrody prezydent przekazał już radnym.

„Ustanawia się coroczną nagrodę o nazwie Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej, przyznawaną wybitnym krakowiankom, które są siłą naszego miasta” – czytamy w projekcie uchwały Rady Miasta. „Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki była niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w świadomości i obyczajowości, wciąż nie jest dostrzegana w wystarczającym stopniu. Powołanie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Zbuduje przestrzeń, by docenić i celebrować Krakowianki” – to z kolei fragment uzasadnienia do tego projektu.

Nowa nagroda będzie nosić imię urodzonej w 1867 Kazimiery Bujwidowej, pochodzącej z Krakowa działaczki na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Kazimiera Bujwidowa walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej Czytelni dla Kobiet – miejscu wspierającemu ruch emancypacyjny. Była jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych i stworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym. Angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych.

Jak zakłada projekt regulaminu, „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej” będzie przyznawana przez prezydenta miasta, ale po wskazaniu kapituły nagrody. Kandydatki do takiego uhonorowania będzie mógł zgłosić każdy dorosły mieszkaniec Krakowa i każda dorosła mieszkanka Krakowa. Terminy zgłaszania kandydatek będą ogłaszane co roku. Wyróżnienie ma być przyznawane corocznie – za poprzedni rok kalendarzowy. Jednorazowo mogą je otrzymać maksymalnie cztery kobiety, „których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, które kształtują istotną, pozytywną zmianę, które tworzą innowacyjne inicjatywy, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności i inspiracją dla młodego pokolenia dziewcząt i chłopców”.

(GEG)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie