Najmłodszy profesor w Polsce z kolejnym wyróżnieniem

Prof. Mateusz Hołda zwyciężył w  dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Supertalenty w Medycynie”. Mateusz Hołda to pierwszy polski naukowiec, któremu przyznano tytuł profesora belwederskiego jeszcze przed ukończeniem 30. roku życia.

Ideą konkursu jest docenianie liderów młodego pokolenia medyków, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. W szranki stanęli naukowcy przed 40 rokiem życia z ośrodków akademickich w całej Polsce. Jury, w skład którego weszli wybitni specjaliści z równych dziedzin medycyny, oceniało kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody); zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach); perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

Prof. Mateusz Hołda od lat związany jest z Katedrą Anatomii UJ CM. Jako pierwszy w historii Polski uzyskał stopień doktora przed ukończeniem studiów wyższych. Trzy lata po doktoracie mógł się już pochwalić stopniem doktora habilitowanego, będąc tym samym najmłodszym posiadaczem tego stopnia w historii polskiej nauki. A w wieku zaledwie 29 lat uzyskał tytuł profesora belwederskiego.

Prof. Mateusz Hołda jest kierownikiem licznych grantów naukowych i laureatem kilkudziesięciu nagród i stypendiów za działalność naukową. To twórca nowoczesnej szkoły kardiomorfologii. Stworzony i kierowany przez niego międzynarodowy zespół naukowy HEART jest obecnie jednym ze światowych liderów w swojej dziedzinie nauki. Przedstawiona przez zespół „mapa serca” jest szeroko wykorzystywana przez lekarzy na całym świecie do przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii.

To kolejne wyróżnienie prof. Hołdy tylko w tym roku. W styczniu profesor otrzymał Wektora 2022. Wyróżnienie to przyznano mu za ponadprzeciętne dokonania w świecie nauki i wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju oraz za bycie najmłodszym w historii Polski naukowcem z tytułem profesora.

Najmłodszy polski profesor z prestiżową nagrodą

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie