Nerwowe oczekiwanie… Już jutro wielu krakowian pozna odpowiedź

fot. Pixabay

Dla wnioskodawców to jeden z najważniejszych dni w roku, a niektórzy mieszkańcy Krakowa nawet nie zdają sobie sprawy, że… może całkowicie zmienić ich życie w mieście. Już w poniedziałek zostaną opublikowane wyniki weryfikacji projektów w Budżecie Obywatelskim.

W skrócie chodzi o to, że jednostki oceniające takie jak Wydziały UMK lub miejskie jednostki organizacyjne (np. Zarząd Dróg Miasta Krakowa) sprawdzają, czy zgłoszony projekt spełnia wszystkie wymagane warunki, czyli – mówiąc jeszcze prościej – czy może być dopuszczony pod głosowanie.

Cały proces sprawdzania jest długotrwały i dokładnie obwarowany przepisami, ale dla wnioskodawców najważniejszy jest jego efekt.

Rekordowa liczba wniosków

Każdy wniosek przechodzi dwa etapy weryfikacji:

– weryfikacja formalna:

Tu sprawdzane jest, czy wszystkie pola formularza zostały wypełnione. Jeśli zauważone zostaną jakieś braki, wówczas wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia, na które ma 7 dni. Na tym etapie weryfikowana jest również lista poparcia – sprawdzane jest, czy widnieje na niej 15 podpisów oraz czy podpisane osoby podały krakowskie adresy zamieszkania. Urzędnicy weryfikują również, czy – w przypadku projektów dzielnicowych- podane adresy mieszczą się na terenie dzielnicy, której projekt dotyczy.

– weryfikacja merytoryczno-prawna

Tu sprawa jest bardziej skomplikowana, bo urzędnicy sprawdzają, czy projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy lub powiatu, czy spełnia kryterium ogólnodostępności, i czy mieści się w limitach finansowych. Słowem – nie ma się co dziwić, że weryfikacja trwa ponad trzy miesiące!

Na jej efekt czeka rekordowa liczba wnioskodawców, bo w tym roku złożono 949 projektów, czyli ponad 300 więcej niż w poprzedniej edycji! Rekordowe w tegorocznym Budżecie Obywatelskim są też pieniądze, ponieważ na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 10 mln zł, a na dzielnicowe – aż 20 mln zł.

Można składać protesty

Wnioskodawcy już w poniedziałek dowiedzą się, czy ich projekty pozytywnie przeszły weryfikacje. To właśnie wtedy przy wnioskach pojawią się oznaczenia „przyjęte” lub „odrzucone”.

Dla tych pierwszych jednostka oceniająca dokonuje charakterystyki długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania, a dla tych drugich uzasadnienie odrzucenia.

„Jeśli projekt zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w dniach 20-26 sierpnia 2019 r., poprzez platformę internetową” – informują urzędnicy.

Równolegle ze składaniem protestów organizowane będą spotkania z udziałem: wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej), jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku, przedstawicielem Rady Budżetu Obywatelskiego, ewentualnymi przedstawicielami właściwej miejscowo Rady Dzielnicy. Co ważne – na tym etapie możliwa jest jeszcze zmiana ostatecznej oceny!

10 września zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie, a najważniejsza część, czyli głosowanie odbędzie się w dniach 28 września -7 października.

Zobacz także